Followers

PRGInstructions HERE
2011. október 30., vasárnap

Matthew Ward — Július 11, 2011


Minden lélek szerető üdvözletével ezen az állomáson, Máté vagyok, hogy megosszam veletek a világotokban történő dolgok iránti lelkesedésünket. Egy héttel ezelőtt az Egyesült Államok a Függetlenség Napját ünnepelte, és ahogy minden alkalommal ebben az országban, és nevezetes alkalmakkor sok más országban is, a tűzijátékok hozzá tartoznak az ünnepléshez. Amit látunk, a leglátványosabb tűzijátékaitokkal egyenlő, ahogy megszámlálhatatlanul sok szikrázó fény lövell ki a Földről a mennyekbe – ez a ragyogás a leglelkesítőbb és szívet melengetőbb látvány, amit megpillanthatunk!

Nem szendergő tudatlanok többé, lelkek tízezrei válaszolnak az egyre intenzívebb fénynek a Föld felemelkedésének útján egy egyre növekvő rezgésben és az égitestek új csoportosulásában. Most minden fénymunkással összhangban – veletek, akik tudjátok, kik vagytok, és a sokmillióval, akik még nem azonosították magukat fénymunkásként – ezek az új „gyémántok” szétsugározzák a fényt a körülöttük lévőkre.

Mielőtt ezen a vonalon továbbmegyünk, hadd szóljuk pár szót az Egyesült Államokról, és meghatározó szerepének szándékáról globális szinten. A dokumentum megalkotói, mely kihirdeti, hogy ezen a földön a brit politikai vezetéstől független nép él, nem voltak tudatában, hogy Isteni sugallatra cselekszenek, és nem csak saját tettük helyessége iránti meggyőződésükből. Az isteni sugallat, mely egyesítette a kolóniákat, magasabb rendű célja egy nemzet megalapítása volt, ahol korlátlan lehetőségek várnak mindenkit, bármely országból érkezik, egy föld, ahol a különbözőségek nemcsak elfogadottak, hanem ösztönözve vannak mindenki jólétének érdekében. Az Egyesült Államok egy olyan országnak volt megalkotva, ahol a lakosság képességeinek, tehetségének, forrásainak és újító ötleteinek kombinációja bizonyította volna a világ többi része számára, hogy bölcs és igazságos kormányzat alatt, szabad emberek harmóniában és jólétben élnek.

Azonban, történelmi szempontból, csak egy múló pillanat erejéig volt szabad a népe ennek a születő országnak. Az Illuminati célja, amely felépítette a Brit birodalmat, a befolyásuk növelése, nem pedig csökkentése volt, az igazságtalanságok, melyek kirobbantották a Függetlenségi Háborút, egyszerűen úgymond a föld alá süllyedtek. Attól kezdve, hogy a telepesek első önálló csoportjai megérkeztek a földekre, melyet Új Világnak hívtak, a sötét szívűek, és lelkűek, akiket később Illuminatinak neveztek el, irányítani akarták a nyugati kontinenseket, ezáltal kiszélesítve világuralom felé vezető útjukat. Mert Istennek tiszteletben kellett tartani a Teremtés szabad akaratának Törvényét, a sötétek szabad akarata érvényesült, és a világ többi részének világító fáklya, melynek az Egyesült Államokat szánták, soha nem gyulladt fel.

Csak most, több, mint két és negyed évszázaddal a Függetlenségi Nyilatkozat aláírása után nyeri el valódi szabadságát az Egyesült Államok és minden más ország. Ahogy a fény eloszlatta a sötétséget, melyet az Illuminati árasztott szét és tartott fenn, ez szintén ráirányította a világ figyelmét azokra, akiket hosszú idő óta elnyomás alatt tartanak a dinasztiák és despotikus uralkodók. Amint a Föld az Aranykor hajnalához érkezik a következő naptári év végén, a Földön minden lélek szabad lesz, és a fénymunkások, akik száma egyre növekszik, mutatják az utat.

Örömmel mondjuk el nektek, hogy az új szikrázó fények között vannak, akik az Illuminati soraiból léptek elő, akik „meglátták a fényt” és lelkesen átölelték. Bár mások ezt önös érdekből tették – látva az Illuminati agóniáját, olyan színben akarnak feltűnni, mint akik soha nem álltak kapcsolatban ezzel a csoporttal – az eredmények mindazonáltal pozitívak: többé ezek az emberek nem tevékenykednek olyan területeken, ahol ezelőtt késleltettek vagy megakadályoztak reformokat, és fogékonnyá válhatnak a fényre.

Az Illuminati vezetői, akik még nem hajlandóak elfogadni, hogy hatalmuk szétesett, és semmi lehetőségük visszaszerezni, még mindig elég befolyásuk van ahhoz, hogy lelassítsák, de meg ne akasszák a fény erőinek előrehaladását. Ezen kívül sok jó lélek még mindig a harmadik szint gondolkodásmódjában rekedt, megfeledkezve annak valóságáról, hogy aktív részvételt vállaltak ebben a korban, mely példa nélküli az univerzumban.

Szívből reméljük, hogy minden lélek üdvözölni fogja a fényt, ahogy a régi rendszerek az újnak átadják helyüket, és űrbéli testvéreink segítséget fognak nyújtani a Föld eredeti egészségének és ősi szépségének visszaállításában. Azonban, minden ember szabad akarata szerint befogadhatja a fényt, amit életszerződésében választott, vagy megismételheti ennek az életidőnek a tapasztalatait egy másik harmadik dimenziós világban.

Attól függetlenül, hogy hányan világosodnak meg, és ismerik fel, hogy Isten és a többi lélek elválaszthatatlan részei, a civilizációtokban dualitás hosszú korának szinte vége. A meghatározó férfienergiákat, melyek fenntartották a háborúkat, brutalitást és kíméletlenséget, mely évezredeken keresztülsöpört, kiegyenlíti a női energiák kiáradása, és az egyensúlyban csak fény uralkodik.

Mérhetetlenül örömteli számunkra, hogy azoknak a fénymunkásoknak, akiket ezelőtt nyomasztott univerzum családunk hivatalos megjelenésének késedelme, már nincs szükségük erre bizonyítékként, hogy a Föld felemelkedése biztos és rohamos. Még nem jött el a megfelelő idő a többi civilizáció létezésének nyilvános bejelentéséhez, különösen annak nem, hogy néhányan már évek óta közöttetek vannak, vagy már földre szálltak csapatok, akiknek anyahajóik körbeveszik a bolygót. Ebben a helyzetben az elsődleges szempont a sok ember, akik még nem tapasztalták nem fejezték be teljesen harmadik dimenziós karmájuk megtapasztalását, melyet választottak. A földönkívüli testvéreinkkel való közös munka és együttélés extázisában ezek az emberek letérhettek volna karmikus útjukról, és elszalaszthatták volna a negyedik dimenzióba való felemelkedés lehetőségét.

Nem tudjuk, mikor üdvözölhetitek egymást kedves fivéreitekkel és nővéreitekkel, de minden egyes nap közelebb hozza ezt a nagyszerű időt. Közben élvezhetitek a más fontos területeken elért előrehaladást.

Bár a mostani porvihart Arizonában emberek idézték elő, a technológiákkal létrehozott időjárási események száma és hatósugara jelentősen csökkent. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem történtek erre kísérletek, vagy hogy egyetlen jövőbeni kísérletnek sem lesz semmilyen hatás, de az elmúlt évek és hónapok pusztító eseményeinek egyike sem fog megismétlődni. Földanya olyan módon fogja elengedni a megmaradt negatívitást, amely azonos eredményre vezet ilyen fajta súlyos utóhatások nélkül. És, a legtöbb területen, ahol előzőleg gyakoriak voltak a chemtrail-ek (vegyszercsíkok), most tiszta az égbolt. Mikor a pilóták, szerelők és a többi személyzet közül néhányan rájöttek a chemtrail-ek valódi céljára – a mérgező szállítmányok nem az ózonlyukat hivatottak betömni, hanem inkább az embereket megmérgezni és szennyezni a levegőt, vizet és földet -, megtagadták a további munkát. Mások, akik nem tudták az igazságot, szívesen vettek részt ebben megfelelő fizetségért, de ahogy a pénzforrások elapadnak, szintén el fogják veszíteni munkájukat. Azonban a legmeghatározóbb tényező ebben a helyzetben az, hogy néhány egyén, akik megrendelték és finanszírozták ezeket a repüléseket, azok közül való, akik magukhoz ölelték a fényt, és azok, akik fenn akarják tartani a chemtrail-eket, melyek keresztül-kasul csíkozzák az eget, elveszítették majdnem minden értelmét ennek a tevékenységnek.

Úgy tűnhet, hogy a fény és a sötétség patthelyzetbe került sok olyan területen, ahol drámai változások szükségesek, mint a kormányzati szervek, nemzeti gazdaságok, a környezet pusztítása, szennyezés, a jólétben élők és az elszegényedettek közötti egyenlőtlenség és a szabadságharcosok győzelme azokban az országokban, ahol az emberek régóta elnyomás alatt élnek. Ha az arányokat nézzük, csupán egy maroknyi ember véget vethet a chemtrail-eknek, és mérsékelheti a technológia sötét célokra való használatát, de a legfőbb nemzetközi célok elérése a népességből milliók részvételét kívánja meg. Bár igenis nagyon jelentős az előrehaladás, ennek nagy része úgymond zárt ajtók mögött zajlik, a siker bolygószinten fokozatosan és lassabban érkezik el, mint olyan helyzetekben, melyek gyorsan megszüntethetők és észrevehetően csökkenthetők. Ahogy a Föld útja a következő hónapokban még magasabb rezgésekbe visz titeket, egyre több bizonyítékát fogjátok látni annak, hogy minden, amit sötét szándék vezet, a végéhez érkezett.

A fény előretörésének mértéke, melyet talán csak érintettek ismernek, a sok telepatikus kapcsolat, mely megnyílik. Emlékeztetünk benneteket, hogy mind a fény, mind a sötét entitások kapcsolatba szándékoznak lépni veletek; védjétek magatokat a krisztusi fénnyel, és ragaszkodjatok ahhoz, hogy csak a fény forrásai érhessenek el titeket. [használhatjátok a keresési és index funkciót a Máté Üzenetei oldalon: www.matthewbooks.com, hogy több iránymutatást kaphassatok a telepatikus kommunikációra vonatkozóan.

Bár a figyelem elterelése a meghatározó eseményekről még mindig gyakori a fő médiákban és szórakozóhelyeket, a tömegtudat ilyen formában történő irányításában ütött rések egyértelművé kezdenek válni a felébredt elme számára. Az internetes megtévesztéseket továbbra is terjesztik olyanok, akik ennek nincsenek tudatában, ezért legyetek még elővigyázatosabbak annak megítélésében, melyik információ igaz, és melyik nem, és mindenek fölött, ne kezdj el félni semmitől!

Például, a tudósaitok által Eleninnek nevezett égitest egy szemernyi veszélyt sem jelent a bolygótokra. Ez egy újabb kísérlet a félelem széles körű elhintésére „kiszivárgott” információ terjesztésével a „kormányok visszatartott információi” álcája mögött. Bár ez azt is magában foglalja, hogy nem bízhattok a vezetőitek figyelmeztetésében, ha veszély fenyeget, a szándék alattomos: Félj!

Anya, azoknak az olvasóknak, akik talán nem értik a félelem teljeskörű hatásmechanizmusát, és hogy hogyan tartja fogva az embereket, kérlek, valamelyik könyvből keress egy erre vonatkozó bekezdést, és helyezd be ide.


______________________________________


A félelem energiája egy gátat képez a félelem tárgya vagy helyzetet és a fény energiája közé, így sem a félelemmel telt emberek lelkének fénye, sem bármilyen más forrásból érkező fény nem érheti el tudatosságukat, hogy eloszlassa a félelmet, mely életüket befolyása alatt tartja. A gát úgy viselkedik, mint egy börtön fala, elszigeteli az embereket félelmükben, és nem mutat kivezető utat. Továbbá, a félelem egy olyan felnagyított érzelem, amely megerősíti a gát energiája-torlaszát és felerősíti a félelem forrását, bármi legyen is az.

És, a félő emberek folyamatosan egyre több félelemmel teli körülményt teremtenek, amelyet kezelniük kell. A vonzás, vagy „a hasonló hasonlót vonz” egyetemes törvénye alapján, az energiasugarak, melyeket kibocsátanak, „hasonló” energiasugarakat vonzanak, és visszairányítják őket a forráshoz, amelyből erednek.

A félelem nemcsak rettentő ragályos, de felnagyított hatalma miatt a félelemérzet energianyalábjainak „ragadós végei” vonzzák az olyan energetikai kölcsönhatásokat, melyek gátolják a józan ítélőképességet, racionális gondolkodást, józan ítélőképességet és bölcs döntéshozatalt. A félelem olyan alattomos, hogy képes meggyőzni az embereket, hogy a menekülés egyetlen útja olyan kapukon át vezet, melyek egyre mélyebbre és mélyebbre visznek a félelembe és néha a sötétségbe. A félelem az előítélet, zsarnokság, kapzsiság, harciasság, fortély, becstelenség, gyűlölet, a védtelen állatokkal való kegyetlen bánásmód alapja – ezen tulajdonságok és viselkedés mindegyikének alapja olyan elmékből tör elő, melyeket a félelem elferdített és megkínzott.

Minden fizikai forma egy bizonyos frekvencián rezeg, és minden forma úgy tartja fenn magát, hogy „hasonló” energiát szív magába. A sötét szívűek és elméjűek számára ez a félelem, így a vonzás törvénye olyan energiákat vezet hozzájuk, amelyeket a félő egyének bocsátanak ki, akik tudtukon kívül biztosítják az üzemanyagot, amelyre a sötét oldalnak szüksége van, hogy fenntartsa önmagát.

A félelem a fény elleni leghatásosabb fegyverük, és a félelemkeltés egy nyer-nyer helyzet számukra. Ugyanaz az energia, amely elgyengíti és fogságban tartja a félőket, nemcsak biztosítja a sötét oldal energia-utánpótlását, hanem azok, akik félelemben élnek, könnyen uralhatók, megtéveszthetők, és félnek szembeszállni a hivatalnokokkal, akik szándéka és tettei a sötétségben gyökereznek.

Tehát a félelem nagyon is hatásos, de a fény sokkal hatalmasabb erő a kozmoszban, és azok, akik fényben élnek, soha semmitől nem kell, hogy féljenek! Mi van azokkal, akik a haláltól félnek? Amit ti halálnak neveztek, az a lélek villámgyors átköltözése a fizikai testből a Nirvanaba, a Föld spirituális világába, amelyet sokan mennyországnak neveztek. Ennek a csodálatos birodalomnak a fényében azok, akiknek előző életét a félelem uralta, felkészülnek, hogy erősebbek és kevésbé támadhatóak legyenek következő, fizikai testben töltendő életükben, a következő fejlődési lépcsőfokon lelkük örök életében.
______________________________________

Köszönöm, Anya.

A visszaszámolás a Föld Aranykorába való belépéséig egyre gyorsuló sebességgel jön, ahogy lineáris időérzékelésetek szerinti időtök egyre gyorsabban telik. Használjátok ki okosan a hátralévő időt! Méltányold isteni és istennői énedet, és bízz és figyelj megérzéseidre, a lelked üzeneteire a tudatod számára. Hagyd továbbállni a banális gondolatokat, érdeklődési köröket és tevékenységeket, melyeknek nincs helye a negyedik dimenziós életben, amely telis-tele van tündöklő csodákkal.

Amíg szükségetek van rá, univerzumi családotok segíteni fog benneteket – ennek és más galaxisoknak hatalmas forrásaiból eredő bőséges fény, technológiai segítség az égi hajók személyzetétől, és azoktól, akik hamarosan földre szállnak, és jóságos fivéreink és nővéreink növekvő befolyása, akik közöttetek élnek.

Mialatt felkészültök, hogy elfoglaljátok jogos helyeteket, mint a Minden Egységének multi-dimenzionális létezői, bízzatok abban, hogy lelketekben ott rejtőzik minden információ és erő, amire szükségetek van. Többé nem fogtok válaszokat kérni külső forrásoktól, mint mi és a fény más üzenetküldői, mert az univerzum szabályainak belső tudása és bölcsessége, és láthatatlan képességeitek jól fognak benneteket szolgálni. Talán mosolyogni fogtok mikor rájöttök, hogy a felvilágosítás és útmutató, amit az évek során felajánlottunk, mindig saját tudásotok volt, és mi csupán annyit tettünk, hogy gyengéden emlékeztettünk rá benneteket.

A sok-sok milliárd lélek közül, akik részesei szerettek volna lenni ennek a legizgalmasabb időszaknak az egész univerzumban, megtiszteltek titeket azzal, hogy a kiválasztottak között lehettek. Élvezzétek ezt a kiváltságot és felelősséget tudva, hogy a végtelen, örök és feltétel nélküli szeretete minden fénylénynek ebben az univerzumban veletek van utatok minden lépésénél.
                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

Matthew Ward — Június 11, 2011


Golden Age threshhold on target; reasons for imminent arrival of space family; effects of high and low frequencies, suggestions for relief; spiritual perspective of dark ones on the planet; no mass exodus during Earth's ascension; lightworkers' participation in world transformation

 Szerető üdvözlettel erről az állomásról, Máté vagyok. Még a legelkötelezettebb fénymunkásokat is elfogja a kétség egy-egy pillanatra, hogy minden, amit régóta ígérnek, sikeresen elérhető a fennmaradó hónapokban, mielőtt a Föld eléri az Aranykor küszöbét. Ez érthető. Csak a történelmetek áll rendelkezésetekre, mint koordinátarendszer a fő változások kezdete és a későbbi stabilizáció közötti időtartam reális megbecsüléséhez.

De ez a meglepetések és az univerzum történetében eddig sosem látott gyors és kiterjedt átalakulás kora, és még egyszer biztosítunk benneteket, hogy a 2012-es naptári év végére a világotokból minden sötétség eltűnik. Továbbá, mivel minden gyorsul, a lineáris idő sokkal gyorsabban fog telni addig a napig, és a következő tizennyolc naptári hónap hamarabb eltelik, az elmúlt tizennyolcnál.

Amit időként érzékeltek, valójában mozgásban lévő energia, és ahogy a Föld folytatja útját a negyedik dimenzió felé, be fog lépni még magasabb, fényesebb energiamezőkbe amint megközelíti a folytonosságot, ahol minden, amit múltnak, jelennek és jövőnek érzékeltek, egy eseménysorozat, amely egy időben történik. Jelen pillanatban nem tudjátok elképzelni ezt a valóságot, de tudni fogjátok, amint elnyeritek a világosságot és az univerzum törvényeinek a megértését. Ó, milyen csodálatos tudás és tapasztalások várnak rátok!
Most azonban vissza a Földre, ahol sokan kérdezitek „Mikor?” kezdődik – vagy végződik ez a különleges helyzet. Tudjuk, hogy azt kérditek, melyik napon, vagy héten, vagy hónapban, így azt is tudjuk, hogy a „Hamarosan” nem kielégítő válasz. Pillanatnyilag azonban a „Hamarosan!” minden, amit mondani tudunk, de kérlek, vegyétek észre a felkiáltójelet! Ez az írásjel mindvégig helyénvaló lett volna a példa nélküli sebesség miatt, amellyel világotok kiemelkedik a harmadik dimenzióból, így miért ne használjuk ezt a hangsúlyt, jelezve, hogy a küszöbön álló fejlemények elképesztőek?

Az Illuminátus számos évvel tovább megtartotta a politikai, gazdasági és technológiai irányítást, mint ahogy az várható volt az Aranykor tervének készítésekor. Tudatában vannak, hogy a globális hálózatuk meggyengülése ellenére még mindig irányítani tudják a lakosságot, hacsak nem jönnek spirituálisan fejlett civilizációk a Földre. Ez teljesen véget vetne az Illuminátus minden sötét tevékenységének, ezért elszántan megtesznek mindent, ami hatalmukban áll, hogy megakadályozzák jó szándékú univerzumbeli családtagjaink érkezését.
Ennek az elszántságnak és makacsságnak köszönhetően a Földre szállások időzítését újra és újra át kellett dolgozni, és az előre nem látható eseményekre vonatkozó terveket szintén módosítani kellett. Egy mostani példa, hogy a globálisan közvetített programot, amely az űrbéli családtagokat mutatta volna be, elvetették, mert alapvető szempontokat nem véglegesítettek. A sötét oldal képviselői stratégiai okokból zavargásokat szítottak a résztvevő vezetők érintett országaiban, ezért a tervező megbeszélések helyett a nemzeti felfordulás kezelésére kellett fordítani idejüket és figyelmüket. És ennek a minden részletre kiterjedő programnak a helyettesítését, egy egyértelmű bejelentést, amely elismeri más civilizációk létezését, tovább már nem tekintették elég jelentősnek.

Hatonn szerint komolyan fontolóra vették az űrhajók drámai megjelenését és az ezzel egy idejű rádiós és televíziós közlemény sugárzását, amely kijelenti, hogy a flották békével jönnek, és azért szállnak le, hogy bizonyos dolgokban segítséget nyújtsanak. A megbeszélések a „meglepetés” kockázatait, illetve a várakozás kockázatát mérlegelik míg minden érintett teljes biztonságban lesz.

Egyrészről az Illuminátus vezetőit még nem távolították el, és egy atomháború kirobbantásán kívül azoknak az egyéneknek a szabad döntésen alapuló választását, miszerint megakadályozzák a földön kívüliek földre szállását, tiszteletben kell tartani. Másrészről a Földnek nagy szüksége van olyan technológiára, amely meg tudja tisztítani a mérgező szennyeződésektől, kiváltképpen Japán megrongálódott atomreaktorának környékén; ez a technológia, ami a Föld közelében lévő űrhajókon van, és nagy szolgálatot tett már, mióta a földrengés megrongálta az atomreaktort, sokkal hatékonyabb lesz a helyszínen.

Van egy másik sürgős kérdés is. Az állandó ember által előidézett geofizikai eseményeknek és az időjárás befolyásolásának kettős negatív hatása van. A halálos áldozatok, anyagi kár, pénzügyi veszteség és más nehézségek az érintett területek lakossága számára egyértelmű, de a másik hatás globális, és az elkövetők kivételével nem ismerik föl.
Azzal egy időben, hogy folyamatosan ráhangolódtok a magasabb rezgésekre, amelyek felé a Föld tart, valamint érzitek az égitestek juxtapozíció (ugyanolyan tárgyak különböző méretűek egymás mellett, vagy a tárgyak egymáshoz viszonyított nagysága megfordul ..) váltásának hatásait; alacsony vibrációk is bombáznak benneteket, melyeket a földrengések és viharok kiváltásához használt technológia sugároz, és ez a kombináció új vagy erősebb pszichikai, érzelmi és mentális rendellenességeket eredményez. Ez azokra is hatással lehet, akik egyébként jó egészségi állapotban lennének, és súlyosbíthatja a szervi bántalmakban szenvedők, valamint gyenge immunrendszerrel rendelkezők betegségeit. A legjobb esetben gyakran alacsony energiaszint és kimerültség tapasztalható, a legrosszabb esetben pedig súlyos fájdalom, megbetegedések, depresszió és elmezavar.

Csak az alacsony sugárzást kibocsátó berendezések eltávolításával lehet elkerülni ezt a hatást, és mert a különböző technológiákat nem megfelelően használják, valamint integrálják az energia hálózatot és a kommunikációs rendszereket, a helyszíneken kell hatástalanítani őket, hogy ne zavarjuk azokat, amelyekre szükségetek van. A biztonsági intézkedések megakadályozzák az illetéktelenek belépését ezekre a területekre; azonban űrtestvéreink képesek kijátszani őket és sikeresen elkülöníteni a különböző rendszereket.
Ez a két életbevágóan fontos helyzet az oka azonnali érkezésüknek, de kérünk titeket, legyetek továbbra is türelmesek. Körültekintő intézkedésekre van szükség minden lehetséges helyzet kezeléséhez a földön, és a földre szállások helye és ideje kritikus tényezői az általános készenlétnek.

Egy másik tényező annak figyelembe vétele, hogy reálisan várható egy médiatámadás az „idegen hódítókról”, ami megpróbál félelmet kelteni a tömegekben. Bár ünnepelve üdvözlitek a földre szállásokat, a legtöbb ember számára egy dolog látni a hajókat az égen, és teljesen más látni őket a földön. Az Illuminátus szándéka szerint a „szórakoztatóipar” bővelkedik olyan termékekben, amelyek megerősítik az invázió gondolatát, és teljesen hiányoznak az információk a Földet az ősidőkben indult benépesítő programok kezdete óta segítő civilizációkról.

Következésképpen, „az idegenekkel szembeni szkepticizmus” érzése természetes, és azoknak, akik úgy hiszik, félniük kell, szükségük lesz valós információra. Hasznosak lehetnek a témával foglalkozó könyvek vagy nyomtatott anyagok az erre vonatkozó, fényből jövő üzenetekkel a család, barátok, kollégák és szomszédok számára, akik félnek az „idegen” jelenléttől. Azonban, a félelem érzése egy választás, ezért kérünk, hogy oszd meg a tudásod azokkal, akik fogékonyak rá, és ne erőltesd rá azokra, akik nem.
Térjünk vissza az előzőekben említett alacsony rezgések hatásaira – azaz: hogy lehet enyhíteni rajtuk, míg a forrásukat nem hatástalanítjuk. Fontos, hogy ne merüljük ki és kerüljük a rámenős személyiségeket és a tömeget. Míg a bolygó mozgása egy sokkal kedvezőbb állásba segíteni fog, a kollektív energiaszint pillanatnyilag még mindig szokatlanul alacsony.
Aludjatok és pihenjetek a lehető legtöbbet, még akkor is, ha ez a szokásos tevékenységekről való lemondást jelenti is, kivéve a mértéktartás gyakorlását, ami szintén segíthet az egyensúlyotok megtartásában. A séta – nem az andalgás, hanem egy ritmikusan gyors ütemű haladás, amelyet túlterhelés nélkül elbírtok – a legjobb gyakorlat ebben az időszakban. Töltsetek a lehető legtöbb időt a természetben – a fák energiája mérhetetlenül jótékony – és nyugtató zene hallgatása megnyugtatja az energiaáramlást a testetekben.

Egyetek a szokásosnál kevesebbet, a főként friss gyümölcsből és zöldségből álló diéta a legjobb, mert ezek több fényt tartalmaznak, mint a főtt ételek. Ezek az ételek most különösen sokkal jobban emészthetőek, mint a hús, tengeri- és keményítőt tartalmazó ételek, valamint tanácsos csökkenteni a só, cukor, szénsav, dohány és alkohol bevitelét.
Sok tiszta víz ivása segíti a testetek elektromos rendszerének megfelelő működését, és az egyatomos arany hasznos lehet a zavartság legyőzésében, és tiszta gondolatokat eredményez, valamint helyreállítja az ideiglenesen hibásan működő memóriát. Ha előírt gyógyszereket szedsz, különösen, ha antidepresszánst, kérdezd meg az orvosodat, van-e lehetőség az adagolás csökkentésére – a vegyi anyagoknak minden gyógyszerben, mindig kedvezőtlen mellékhatásai vannak, és ezek súlyosbítják az ellentétes rezgések okozta hatásokat.
Valójában mindegyik javaslat mostantól alkalmazható. Ahogy sejtjeitek szén alapúból kristályalapúra változása folytatódik, kevesebb táplálékra lesz szükségetek, és a sok fényt tartalmazó ételeket kielégítőbbnek fogjátok találni. Néhány eddigi szokás és értékítélet természetes módon megváltozik annak megfelelően, amit testetek és elmétek sugall, más szokások megváltoztatása fegyelmezettséget kíván.

Most áttérünk egy másik időszerű témára. Beszéltünk nektek a sötét elmékről és szívekről, amelyek halált, pusztulást, szenvedést és izgatottságot okoznak. Nem az a cél, hogy „ujjal mutogassunk”, hanem hogy elmagyarázzuk, mi folyt a világotokban az ezredfordulóig, mi történik most, és miért, és mi fog még jönni. Az igazság ezekről az egyénekről és tevékenységükről ki fog derülni, és életbevágóan fontos, hogy spirituális nézőpontból tekintsetek rájuk.

Hosszú korokon keresztül a sötétség uralta a földi civilizációt, és mikor a bolygó túlélése múlott a harmadik dimenziós karma ciklusának véget érésén, amelyet a sötétség állandósított, bizonyos egyének megegyeztek olyan helyzetek és feltételek előidézésében, amely lelkek milliárdjának adott esélyt annak megtapasztalására, amire szükségük volt, hogy teljesítsék harmadik dimenziós karmájukat, és belépjenek a negyedik dimenzióba. Ez egy nagy, kollektív megegyezés volt azért, hogy mérhetetlen hasznára legyek sok-sok léleknek.
Miután ezek az egyének teljesítették kötelezettségüket, miszerint ők a „rosszfiúk” – és ezt rendkívül jól csinálták, – az egyezség szerint csatlakozniuk kellett volna a fény erőihez, és a galaxisnak ez a része megszabadult volna minden sötét befolyás alatt álló létezőtől. E helyett olyannyira kötődni kezdtek a személyiséghez és a viselkedéshez, melyet szerepük megkívánt – kapzsiság, hataloméhség, kegyetlenség, fortély -, hogy visszautasították az intenzíven feléjük sugárzó fényt, és megszegték az egyezséget.

Tekintet nélkül a sötétségre, amely áthatotta ezeket az egyéneket, ők elválaszthatatlan részei a Minden Egységének, örökkévaló részei Istennek, és feltételek nélkül szeretve vannak Őáltala. Isten nem fog ítélkezni felettük – Isten NEM ítélkezik a lelkek felett! – hanem a világotok fog, mikor azonosítja, és felelősségre vonja őket azért, amit tettek. A legtöbbjük minden vádat tagadni fog; mások elismerik az igazságot ha ez saját érdekeiket szolgálja, mint felmentés vagy enyhébb ítélet mások elítélésében nyújtott segítségükért; és néhányan el fognak menekülni az bírói ítélet elől úgy, hogy meghalnak a tárgyalásuk kimenetele és a fellebbezésük előtt.

Azonban, egyikük sem fogja elkerülni a gondolataik, szándékaik és tetteik következményeit az életlenyomataik áttekintésének „magasabb bírósága” előtt a Nirvánában, ahol földi életük minden pillanatát meg fogják tapasztalni. Ez a folyamat magában foglalja, hogy átérzik minden ember egyéni érzéseit, akik életét bármilyen módon, akárhogy érintették, és sok esetben, ez a szám milliós. A pokolról alkotott fogalmatok meg sem közelíti a valóságát annak, amit ezek az egyének fognak megtapasztalni az életlenyomatuk áttekintése vagy következő fizikai életük primitív körülményei alatt.

A szigorú büntetés helyett, amelyet a harmadik dimenziós gondolkodásmód megkövetel azok számára, akik nélkülözik a fényt, a szikrát leszámítva, amely minden lélek életereje, a részvét és megbocsátás fog legjobban szolgálni titeket és mindenki mást az örökkévaló Minden Egységében. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell bocsátani, vagy el kell nézni bármit, ami azután történt, hogy ezek az egyének megszegték lélekszintű egyezségüket.

Ez azt jelenti, hogy mert ebben az univerzumban minden lélek elválaszthatatlanul össze kapcsolódik, mint Isten önállóan tapasztaló részei, együttesen egy család vagytok. A családban a gyengéknek büntetés helyett küldj fényt. Mikor minden családtag támogatja egymást, a család erősebb és növekszik a fényben, bölcsességben és szellemiségben, amely minden lélek célja.

Most visszatérünk néhány témára, melyekről kérdéseket tettetek fel. A szülőknek, akik aggódnak, hogy magyarázzák el gyermekeiknek, miért fognak sokan meghalni a Föld felemelkedése során, azt mondjuk: ugyanúgy, ahogy elmagyarázod nekik most a halált. Az emberek továbbra is naponta fognak távozni azokból az okokból, amiért most - nem lesz milliók egyidejű kivonulása, ahogy néhány elmélet állítja.

Az árvákról való gondoskodás nem fog különbözni a mostanitól, mikor más családtagok vagy a legközelebbi barátok lépnek a szülők helyébe. A gyerekek sokkal könnyebben fogják fogadni az elkövetkező változásokat, mint a felnőttek, akik hiedelmei és szokásai, melyeket a hatóságok, és a felszínes társadalmi normák formáltak nagyfokú áthangolódást kíván.
Bár reméljük, hogy egyikőtök sem aggódik az újabb keletű kataklizma-jóslások miatt, elmondjuk, hogy nem lesz 1000 láb (kb. 304 m) magas szökőár; nem fognak égitestek összeütközni a Földdel, a japán Fukushima atomerőmű sugárzása nem fogja a populáció kihalását okozni; nem fogja pestis megsemmisíteni az emberek többségét; nem lesz szükség rá, hogy a föld alatt lakjatok; az arab világ szabadságért való harca nem fogja kirobbantani a III. világháborút. A kívánságaitok, hogy mindez ne történjen meg, hozzáadódik a Föld ezen szándékához, és az energia, amelyet a kollektív tudat eredményez, biztosítja, hogy egyik pusztító esemény se manifesztálódhasson.

A bőkezű megosztozás jósága a szükségben szenvedőkkel nem fajulhat odáig, hogy saját meggyőződéseteket rákényszerítitek azokra, akinek más a véleménye. A harmadik dimenzióban létező emberek akkor ölelik magukhoz a spirituális és egyetemes megvilágosodást, mikor az idő számukra a legmegfelelőbb, és ti alapvetően a saját fejlődésetekért vagytok felelősek ebben a vonatkozásban.

Sokan kérdezik, hogy tudják legjobban enyhíteni a különböző károkat, vagy segíteni azokon, akik komoly nehézségekkel küzdenek. Az összes kérdés megválaszolása helyett csak megemlítjük a kérdéses területeket: pénzügyi intézmények, katonai akciók, sugárzás, helyi és nemzeti kormányzó szervek, hajléktalanság, szennyezés, igazságtalan törvények, méltánytalan adók, rossz egészségügyi ellátás, üzemanyagárak, erdőirtás, megújuló energiaforrások, élelmiszer-gyártás és oktatás.

Örülünk a másokról való gondoskodás kiáradásának, és a világotok megváltoztatásában való részvétel lelkes szándékának! Kövesd a szíved, tedd, amit úgy érzed, tenned kell. Gyakorlati szinten, amely lehet a szükségben szenvedők és a helyi jótékonysági intézmények megsegítése forrásokkal, amikkel rendelkeztek – idő, tehetség és képességek, tudás, pénz, eszközök és felszerelések, szállítóeszközök, szállás – vagy lehet a környezet megóvásáért tevékenykedő nemzeti és nemzetközi szervezetek, vagy jogi, politikai gazdasági reformok támogatása.

Egy magasabb síkon, képzeld el a világot, melyet magadnak, gyermekeidnek és az ő gyermekeiknek szeretnél: a szeretet, béke, kölcsönös tisztelet világát, és az életet, mely harmóniában van a Természet egészével. Soha ne becsüld alá az erődet, mely a látomásokat és gondolatokat valósággá változtatja!

Átfogó útmutatásunk minden területre, ahol jobbítani szükséges, hogy Ismerd isteniséged és éld a fényt! Annak tudása, hogy a szeretet-fény a legerősebb energia a kozmoszban, a lelkek „alkotórésze”, és az alap, melyre a lélekszerződések köttettek, a spirituális világosság része, és a világosság kiterjesztése minden lélek fizikai testben eltöltött életének célja. A sebesség, mellyel a tudatosság elérhető és a megvilágosodás lehetősége, melyek ebben az időben fel lettek ajánlva a civilizációtoknak páratlan az egész univerzumban.
Minden fénylény szeretetet sugároz felétek és néhányan mellettetek haladnak.
                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

2011. június 10., péntek

2011. május 11., szerda

Matthew Ward 2011, május 8.

Ma a világ sok országában Anyák Napja van. Csatlakozunk a lelkek megbecsüléséhez, akik elfogadták a legtöbbet követelő, élethosszig tartó felelősséget.Szerető üdvözlettel minden lélektől ezen az állomáson, Máté vagyok. A lineáris időben kiszámíthatatlanul rég az emberi faj sejtfelépítése kristály alapú volt, és 24 DNS szálból állt. Korokon át a sötét erők befolyásolták ezt a genetikus felépítést néhány populációban a sejtekben lévő fény csökkentésével addig, amíg szénalapúak nem lettek, és csak két DNS szálból állnak. A sötét erőknek sikerült olyan civilizációt teremteni, amely legyengített immunrendszere fogékony minden betegségre, az életkora jelentősen lerövidült, a spirituális képességeknek teljes hiányában szenved és agyának kapacitása súlyosan korlátozott. Az egészség, élettartam, spirituális tudatosság és intelligencia mérhetetlen csökkenése régóta a harmadik világ emberének sorsa.

A szellemvilágban élő lelkek tudnak minderről, így miért választaná bármelyikük a harmadik dimenzióba való megtestesülést újra és újra és újra? Így tesznek, mert más inkarnációkban inkább összeroskadnának alatta, mint felülkerekednének az uralkodó félelmen, tudatlanságon, félrevezetésen és háborúskodáson, amelyek a sötét vezetés sarokkövei. Valahányszor azt választják, hogy elvégeznek egy harmadik dimenzióbeli karmikus leckét olyan szerepekben, melyeket egyeztettek mindenki mással, akivel az életidőt megosztják, mindannyian ugyanannyi tapasztalatot szerezhetnek, és elkezdhetnek felfelé haladni a spirituális és intellektuális létrán. Mindannyiszor meg vannak győződve arról, hogy ebben a megtestesülésben meg fogják tartani a fényt, amellyel minden újszülött érkezik.

Azonban, időről időre eltökéltségük a sikeres manőverre egy világban, ahol a sötétség virágzik, porba hullt az élet valóságában, azokban az alacsony rezgésű körülményekben. Így az ezredfordulóra a Föld lakói akaratlanul a hazugság foglyai lettek, amelyet a sötét erők bábjai hintettek el és állandósítottak ezen a bolygón. Néhány ember mindig figyelt a lélekszintű üzenetekre, és az igazságot hirdette, de a hangjukat elfojtották, vagy az információt eltorzították, és a tévedés és erős negativitás, amely ebből eredt, tovább uralkodtak.

A Ti időtök szerint körülbelül hetven évvel ezelőtt a Föld segítségért kiáltott, hogy ez a romboló ciklus befejeződjön. Válaszul a legmagasabb egyetemes tanács készített egy széleskörű tervet, amellyel kivezethetik a harmadik dimenzióból és visszatérhet az ötödikbe, ahonnan a Föld lelke eredetileg származik és ahol megmaradt, még ha a növekvő negativitás testét spirál alakban lefelé nyomta is. A terv tartalmazta más civilizációkból résztvevő létezők és a Földről kiválasztott személyek együttes erőfeszítését, és egy ütemezést a bolygó felemelkedésére a harmadik dimenzióból, a Ti 2012. évetek végét. Annak ellenére, hogy az idő – amely a valóságban az uralkodó energia rezgésszám – gyorsabban telik mire ehhez a naphoz érünk, a Föld biztosan időben fogja elérni a határértéket, melyet a Föld Aranykorának nevezünk.

Nem ez a helyzet lakóival, akiknek még mindig szokása hinni és együttműködni a „hatóságokkal”, bármit is mondjanak nekik. Nő azoknak a száma, akik fogékonyak a fényre; mindamellett tudatlanságuk miatt sokan mások még mindig a „sötétségben” vannak. Szeretetében minden lakója iránt, a Föld azt szeretné, ha mindenki elkísérné a negyedik dimenzióba, de hogy ezt megtehessék, el kell fogadniuk a fényt, amely képessé teszi őket a fizikai túlélésre a magasabb rezgésszinteken, amelyet a bolygó gyorsan közelít.


A fény erői előőrsének a bolygón működő és bolygón kívüli tagjai, akik tudják, hogy nagyon gyorsan megegyezésre kell jutni, megegyeztek abban, hogy a sürgető igazságokkal kell kezdeni, így az emberiség igényelni fogja a változásokat, amelyek megfogalmazódtak, hogy egy átváltozott és békés világba vezessenek. A tagok egyet értettek abban, hogy nincs több vesztegetni való idő, az igazságot nyilvánosságra kell hozni, amit az Illuminátusok elrejtettek a tudással rendelkező emberek meggyilkolásával, vagy kigúnyolásával, ami által szakmailag feledésbe merültek, és mindenkit „összeesküvés- elmélet” gyártásával vádoltak, aki hitt nekik


A tagok szintén egyetértettek abban, hogy valami drámai történésre van szükség, hogy felkeltse az emberek figyelmét; bár, mivel ez a ti világotok, a vezetőitekre volt bízva annak eldöntése, hogy ez mi legyen. Annak a bejelentése, hogy más civilizációk tagjai közöttetek vannak, részletek tízezreinek megoldását kívánta meg a helyes elővezetés előtt, és az a javaslat, hogy minden igazságot egyenesen elmondjunk, meg lett vétózva, mert nem tudtunk megegyezni, melyiket tárjuk fel először – lényegében, hogy „melyik ujjunkat húzzuk ki a résből” [utalás egy gyerekmesére: … a résből, amely a gáton keletkezett, és ujjainkkal feltartóztatjuk a víz szivárgását, amely a rést egyre nagyobbá tágítaná…forrás: e-book directory].  Néhányan úgy érezték, a legjobb időpont Osama bin Laden a „9/11”-gyel hivatalosan vádolt vezető és irányító halálának bejelentése lenne. [9/11: 2001. 09. 11. a World Trade Center és a Pentagon elleni merényletek időpontja].
   

 Úgy érezték, hogy a bejelentés az igazság leleplezéséhez vezethet ennek a majdnem tíz évvel ezelőtti napnak a rettenetes eseményeivel kapcsolatban, és megszüntetné az emberekben a félelmet, akik elhiszik, amit oly gyakran mondanak nekik: Senki sincs biztonságban, amíg bin Laden él.

Amikor ez a javaslat elhangzott, néhányan a csoportban, beleértve Obama elnököt, biztosan tudták, hogy a férfi majdnem tíz éve halott, és ezek a kevesek vehemensen ellenezték a javaslatot. De mivel senkinek nem volt más ötlete, ami felkeltené a világ figyelmét, a többség megszavazta „bin Laden megölését” és későbbi nyilvános magyarázatát, hogy miért közölték ezt a történetet. Lehetne azon vitatkozni, hogy egy fortély a pozitív cél elérése érdekében „jobb”, mint egy fortély csatlakozni a negatív célhoz. Nem szeretnénk és nem célunk a döntést bírálni, még kevésbé azokat, akik meghozták, csupán át szeretnénk adni az információt, amelyet kaptunk azoktól, akik a Nirvánában a Földet figyelik. Nem tudják, a döntés magyarázata hogyan fog történni, mert a felelős csoportok még tárgyalják a stratégiát a következő lépésekhez. Függetlenül attól, hogy fog ez lejátszódni, a következő év végére a fény minden sötétséget le fog győzni a Földön – ez biztosítva van a felemelkedés megkezdése óta. A legjobban úgy tudjátok szolgálni, mint fénymunkások tevékenységetekkel, hogy a bin Laden történetet sem nem támogatjátok, sem nem ítélkeztek felette, hanem inkább fényt küldtök a szándékhoz – hogy siettessétek minden igazság bejelentését, hogy a reformok gyorsan következhessenek. És ami azokat a vezetőket illeti, akik ismerik a magasabb prioritásokat, a szándék minden ember számára, hogy lehetőséget kapjon a fény átölelésére az igazságban, mielőtt túl késő lenne számukra, hogy fizikai formában elkísérjék a Földet, ha életszerződésükben ezt az utat választották.


Ma a világ sok országában Anyák Napja van. Csatlakozunk a lelkek megbecsüléséhez, akik elfogadták a legtöbbet követelő, élethosszig tartó felelősséget.
                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

2011. május 3., kedd

Máté, 2011. április 23.

A szeretetünk minden pillanatban veletek van ahogy áthaladtok az utolsó rövid úton a Föld AranykorábaMáté, 2011. április 23.

1. Mindannyiunk szerető üdvözletével erről az állomásról, Máté vagyok. Azzal kezdünk, hogy megkérdezzük barátomat és kollégámat, Hatonnt a sok gondolatot foglalkoztató legsürgetőbb kérdésről: Lehetséges-e a Japán nukleáris erőművei miatt kialakult helyzet biztonságos megoldása; milyen hosszú távú környezeti ártalmakat fog okozni; a sugárzás mennyire veszélyes az életre?

2. Itt Hatonn, hogy megnyugtasson Benneteket. Biztosíthatok mindenkit, hogy a helyzetet meg lehet és meg fogják biztonságosan oldani, és NEM LESZ hosszú távú károsodás! Pillanatnyilag, azonban, ez behatárolás kérdése. Tudósaink az erőműveknél dolgozó munkások és a személyzet tudatába helyezik, a teendőket a károsodott reaktor szivárgásának megakadályozására – ezt a sugalmazást ők „ötleteknek” vagy „inspirációnak” neveznék. Kis flottánk a reaktor mellett a bolygón kívüli flottákkal együtt a lehető legalacsonyabb szintre mérséklik a sugárzást, és a hajókon lévő technológia segítségével minimalizálják a reaktor működését.

3.   Más, nagymértékű tudáshiányról is szó van a történtekkel kapcsolatosan. A tudósaitok nem tudják, hogy a Föld olyan frekvenciákban kering, ahol a sugárzás megtörik, és kisebb hatású, mint amit a műszereitek mérnek. Természetesen azokat nem úgy állították be, hogy figyelembe vegyenek eddig még nem ismert tényezőket. Továbbá a mérés pontossága műszerenként különbözik, amely különböző adatok leolvasásához vezet, és ez zavart okoz a sugárzási szint tényleges mértékének meghatározásában. A legalacsonyabb értékek megbízhatóbbak a mi műszereink szerint, amelyek ténylegesen figyelembe veszik az említett módosító tényezőket. E mellett a legtöbb ember, aki tud ittlétünkről, hiszen kis hajóink gyakran láthatóak, nem tudja, hogy amikor készülékeink a helyszínen vannak, semlegesíteni tudjuk a reaktort és a sugárzó hulladékot, és meg tudjuk tisztítani szennyezett levegőtöket, a földet és a vizeket. A Föld saját csodálatos öngyógyító erejét szintén nem ismertétek fel, így nincs bekalkulálva a sugárzási helyzet lehetséges kimenetelének tudományos kalkulációiban.

4. Ez a kollektív tudatossághiány nagyfokú félelmet okoz, és ez a félelem számunkra az egyetlen ok az aggodalomra ebben az egész ügyben. A vonzások olyanok, amilyenek, és a sötét erők negatív teremtései a félelmeitek negatív energiacsatolásait vonzzák. Ezt arra használják, hogy növeljék erejüket és eltökéltségüket, hogy a fény erőivel, amelynek ti, fénymunkások részei vagytok, továbbra is szembeszálljanak. Ti magatok ne essetek ebbe a félelemcsapdába és oszlassátok el a félelmet másokban, ahol csak tudjátok!

5. Néhányatok elégedetlen és csalódott, amiért nem szálltunk Földre megtisztítani a sugárzó erőművet egyszer és mindenkorra. Igen, meg tudtuk volna oldani, ha a helyszínen vagyunk, és a sötét erők közöttetek tudják ezt. Azt is tudják, hogy amint tömegesen Földre szállunk, a sötét tevékenységének hirtelen vége szakad. Ezért riasztanak „földön kívüli támadásról” zsoldosaik és az irányításuk alatt álló más seregek, és készek súlyos megtorló intézkedéseket tenni. Nem kockáztathatjuk a biztonságotokat, vagy a saját flottánkét nyílt Földre szállással, amíg ez a kockázat meg nem szűnik. Nem tudjuk, mikor fog, mert itt van ez a félelem dolog megint – amíg a félelem táplálja a sötétséget, ez a kockázat fennáll.

6. Folyamatos kérésetek biztonságosabb energiaforrásokért az atomenergia uralmának végéhez vezet. Ez mindig is veszélyes volt az alacsonyabb rezgésszintű világokban, és szükségtelen a magasabb dimenziókban. Biztonságos, megbízható és tiszta energia technológiákat fojtottak el emberek, akik „megcsinálták a szerencséjüket” az atomenergia és a fosszilis energiahordozók segítségével – kérjétek, hogy azok az „új” energiaforrások kerüljenek használatra.

7. A Ti kérésetek, a mi technológiánk és a Föld saját képességei együttesen visszaállítják a Föld egészségét pár hónap alatt az évtizedek helyett, amelyet Ti „fél életként” kalkuláltatok, mint a sugárzó részek élettartama. És ne becsüljétek alá a gondolataitok erejét – vagy nevezzük őket imáknak – mert a világotok teljes fényében fog ragyogni, mentesen minden sötétségtől. Ennek nagyrészt teljesülni kell és teljesülni FOG a következő év vége előtt. A folyamat sokkal könnyebb és kellemesebb lesz, amikor a fény ereje a félelem energiájának helyébe lép.

8. Máté, szeretnék élni a lehetőséggel, hogy valami másról beszéljek, amelyről kérdeztek – miért nem állítjuk le az ember irányította földrengéseket a HAARP hatástalanításával? Bár a HAARP feljegyez ember alkotta földrengés aktivitást, félreértés, hogy kizárólagosan felelős a rengésekért. A HAARP-nak számos funkciója van bolygószerte különböző helyszíneken, és az egyik ilyen funkciót más technológiákkal kombinálva használják rengések, vulkánkitörések, súlyos viharok és árvíz okozására. A más technológiák Nikola Tesla találmányaiból és felfedezéseiből származnak, és a Kis Szürkék adta információkból. Ez kb. 70 évre megy vissza. Az Illuminátusok elvették ezeket a technológiákat, és módosították saját negatív céljaik elérése érdekében.

9. Gyanították, hogy zavarjuk abbéli erőfeszítéseiket, hogy súlyos pusztulást és halált okozzanak, de nem voltak biztosak benne, amíg néhány hónappal ezelőtt csökkentettük egy hurrikán szélerejét és észak felé fordítottuk a vihart az Egyesült Államok keleti partjai mentén. Ezután a tudósaik és mérnökeik egyesítettek különböző rendszereket, így az energiaellátásotok és a kommunikációs szolgáltatások bolygószinten megszakadtak volna, ha a hajóinkról megpróbáltuk volna bármely felszerelésüket hatástalanítani. Ez bonyolult művelet, és csak a helyszínen végezhető el a súlyos hatások elkerüléséért. Amint az Illuminátusoknak vége, a HAARP funkciói és Tesla technológiái jó célra lesznek használva a pusztítás helyett.

10. Köszönöm Máté, hogy használhattam ezt a fórumot e kérdések tisztázására.

11. Hatonn, mi köszönjük neked – megspóroltál egy magyarázatot!

12. Namármost, ahogy Hatonn épp kifejtette, és ahogy mi gyakran elmondtuk nektek, a félelem erős, és nagyon sok félelem van a világotokban. A Japán emberek indokoltan félnek, mert a rengések folytatódnak, és ők vannak a legközelebb a reaktorok sugárzásához. Sok élő fél más rengés sújtotta területeken, és ugyanúgy a háború dúlta országok lakossága, és ahol szörnyű pénzügyi nehézségekkel küszködnek, és az embereket kiszorítják otthonaikból. Mások a globális felmelegedéstől, kedves országuk ingatag vagy tönkrement gazdaságától, állásuk elvesztésétől, a gázolaj árától, az infrastruktúra romlásától, és akár egy nukleáris III. világháborútól félnek.

13. A kollektív félelem, amely az elmékben és a szívekben a sötétséget támogatja, veszélyeztetik a fény jótéteményeit még akkor is, ha a fény intenzitása folyamatosan nő végig a Föld felemelkedése útján. Bár a félelem faktor nem tudja lelassítani a bolygó egyenletes emelkedését, lehetőséget ad a sötétségnek olyan egyéni fejlődések akadályozására, mint néhány ország szabadságharcosai, akik a gazdasági és kormányzati reformokért dolgoznak, és olyanokét, akik a határán voltak, hogy „meglássák a fényt”. Így van egy kis „szélcsend’, mondhatnátok, az egyéni előrehaladásban a Föld Aranykora felé.

14. Sietünk hozzátenni, hogy ez nem tarthat már sokáig! A föld olyan rezgésszinteket közelít, ahol a fény olyan intenzív, hogy mindenki, aki megtagadja a fényt – sötét egyénekről beszélünk, ami egyszerűen a fény hiányát jelzi – meg fognak halni. Ez talán túlságosan kíméletlenül hangzik, de ez nem valami „isteni” ítélet vagy büntetés kérdése – ez egyszerűen a fizika, amely az életet irányítja ebben az univerzumban, hogy azok a testek, amelyekből hiányzik a fény, nem élhetnek tovább a magasabb rezgésszinteken. Röviden, mindazok, akik félelemkeltő körülményeket teremtenek, el fognak tűnni.

15. Emlékeztetőül, amit előző üzeneteinkben mondtunk, sok lélek el fogja hagyni ezt az életet a lélekszerződésének megfelelően, és tudni fogjátok, hogy halála e miatt, vagy azért történt, mert megtagadta a fényt. És még egyszer nagyon kérünk benneteket, hogy ne ítélkezzetek, hanem küldjetek fényt a világotok minden lelke számára. Ha így tesztek, megerősítitek a fényt önmagatokban, és kisugározzátok, hogy másokat emeljetek. A Föld tudja, hol van a legnagyobb szükség a fényre, és szétterjeszti azt ezekre a területekre egy egyetemes szintezési folyamaton keresztül. Mint a kozmosz leghatalmasabb erejének, a fény-szeretetnek csodálatos hatásai vannak, mindenhol, ahová eljut!

16. Még van egy másik félelemforrás is. Ez szintén nem fogja befolyásolni a Föld felemelkedésének sebességét, de komoly következményei lesznek az érintett személyekre. Ellentétben azokkal a forrásokkal, amelyeket fentebb említettünk, amelyek a jelenlegi körülményeken alapulnak, ez a félelemforrás látens, azokban az emberekben gyökerezik, akik hisznek a „szórakoztatóipar” földön kívüli értelmezésében miszerint hódítók, és azokban az emberekben, akik elhiszik a tudósításokat, hogy egy civilizáció, amely jóakaratot tettet, földre fog szállni, és rabszolgasorba dönti a Föld lakosságát. Ezek az emberek úgy fogják látni a furcsa kinézetű lények érkezését, mint az elképzelhetetlent, ami éppen megtörténik.

17. Bár nagyon szeretnénk, hogy információnk mindenkihez eljusson, akik ezekben hisznek, talán meg kell „elégednünk” azoknak a felvilágosításával, akik örülnek, hogy láthatják az űrhajókat, de fogalmuk sincs, milyenek az utasaik és a személyzetük, és nem tudják, hogy a Földet segítik hosszú korok óta. Szintén reméljük, hogy elérjük a nem tudatos embereket, akiket Hatonn említett, és azokat, akik úgy érzik: Nincs szükségünk semmilyen segítségre, magunk is mindent kézben tudunk tartani.

18. Amit ajánlunk, nem csak igazolni fogja a békés szándékt és a sokrétű segítséget, amelyet nyújtottak és nyújtanak más civilizációk, de megismertet benneteket az egy vonzó képviselőjével. Mostanában édesanyámat felkérték, hogy dolgozza át az egyik könyvet utánnyomások rendelése helyett, és ennek megfelelően azokkal a forrásokkal dolgozott, amelyek naprakész információt adtak az eredeti anyaghoz. Anya, kérlek, helyezd ide azt a részt, amelyben ezt megbeszéltük, és szintén másold ide, amelyben bemutatom Lazarust.
                   ______________________________

 19. Máté: Anya, a következő jelenlét egy lélektől való, aki Lazarus energiáját képviseli, amely univerzum-szerte magas szinten elismert. Ezt az erős energiát Isten bízta meg, hogy mérsékelje a negativitás romboló hatásai, amely annyira beszennyezte a Földet, hogy majdnem megölte bolygótestét. Lazarus kész elkezdeni előadását.
 LAZARUS: Jó reggelt Mrs. Suzy. Mi egy lélekcsoport vagyunk, akik sokkal erősebbek, mint sok jó lélek, akiknek egyszerűen kevesebb életidejük volt fejlődni, mint nekünk.
…….

El vagyok ragadtatva, hogy újra beszélhetek veled, Suzy! Úgy van, ahogy Máté mondta – nem ezekkel a szavakkal ugyan, mert ő sokkal választékosabban beszél, mint én – semmirekellő tudósaitok megint megcsinálták az „ő” technológiájukkal. Azért tettem idéző jelben, hogy „ő”, mert nem igaz, hogy ezt ők fejlesztették ki. A Kis Szürkék” adták nekik, azzal, hogy ennek egy jó cserének kellett volna lenni, amely hasznára van a Földnek és nekik, de mint Mátétól tudod, a Szürkékkel komiszul elbántak, és veletek is, mert az Illuminátus ezt a technológiát csak a károtokra használja. 

 Nem tudjuk teljesen keresztezni erőfeszítéseiket amennyire befolyásolják időjárásotokat és földrengést, vulkánkitöréseket okoznak – ismeritek az egyezséget a szabad akaratról – de mindenképpen csökkenteni tudjuk a nagy mértékű pusztítással és halálos áldozatokkal kapcsolatos várakozásaikat. Lefektetünk egy elektromágnesen hálót, amely elnyeli a mozgási energiát és átalakítja azt az éterbe. A hatás egy nagyjából olyan, mint a fodrozódások egy kis tavon, amikor egy kavicsot dobsz a közepébe. Persze, hogy nem sima víztükörrel dolgozunk – amit teszünk: hogy csökkentjük a hatásait, amit a tó csinálna, ha egy követ dobnánk bele. És ezzel az enyhítő munkánkkal a Föld még elenged ugyanannyi negativitást, amennyit szükséges.

 SUZY: Számítottam a segítségedre sok éven át, Lazarus, és jó tudni, hogy még minding ott vagy fönn, és segítesz. Ez egy együttes erőfeszítés, vagy a segítőid egyedül dolgoznak ezen?

 Ez egy forgóajtó együttműködés, azzal, hogy a személyzet minden tagja ki van jelölve, hogy felügyelje a Földet a saját körzetében tevékenykedve, pillanatnyilag energiaszint beállítás és szétszórás szükséges. Amikor az energia erősebb, mint csupán vulkáni morajlás, vagy kis víz alatti rengések, nem szükséges a bevonásuk, de amikor valami nagy van készülőben, a személyzet többi tagja is rákapcsol, bármilyen mértékű további segítségre van szükség. Nem csak a geofizikai történéseknél veszünk részt, a viharok erejét is enyhítjük, mint a hurrikánjaitok és a tájfunok. Csökkentjük a hatásokat, amennyire tudjuk, de mivel azok az erős energiák a föld felett és alatt mozgásban vannak, még a legfejlettebb technológiánkkal sem tudunk megelőzni minden katasztrófát és halált.

Ha Földanyának meg lenne engedve, hogy minden negativitást önmaga kezeljen és elengedjen, olyan területeken tenné meg, ahol ez a legkisebb károkat eredményezné, és nem lenne szüksége a segítségünkre. Azok az őrült emberi tevékenységek, amelyeket sűrűn lakott területekre irányítanak, ahol jól jön a segítségünk. Hadd mondjak egy példát Earl (gróf) nevű hurrikánról. Földanya egy nyílt tengeri területen negativitást semlegesített, ahol ez semmilyen kárt nem okozott volna, de az őrült tudósok beleavatkoztak – felerősítették a szelet egy hatalmas viharrá, és a szárazföld felé irányították. Ez az, amikor mindannyian közbeléptünk – lecsendesítettük a szél erejét annyira, hogy észak felé tudtuk fordítani a vihart, és megakadályoztuk, hogy elérje a szárazföldet. Ez volt az egyik legdrámaibb közbelépésünk, és ez eléggé bepöccentette a tagokat, akik biztosra vették, hogy egy hatalmas katasztrófát idéztek elő.

Lazarus, biztosan éreztem, hogy sok földön kívüli segítséget kaptunk ebben az esetben, és Máté ezt megerősítette. Köszönjük Neked, és a többieknek, akik tették – nos mindent, amit értünk tesztek! Milyen feladataitok vannak még?

Nos, rajta tartjuk a szemünket a gazfickóitokon, akik megpróbálják elküldeni a nukleáris robbanófejeiket ide vagy oda, és elpárologtattunk vagy egy tucatot – a robbanófejeket, nem a gazfickókat! Aztán ott vannak a kisebb célok a „black ops”, [fekete hadműveletek: titkos hadművelet, általában olyan tevékenységeket takar, amelyek nagyon tiltottak, az általános katonai gyakorlaton kívül esnek, vagy akár jogellenesek. Forrás: Wikipedia] ahogy ti nevezitek őket, amelyeket megállítottunk, vagy komolyan csökkentettük a szándékolt eredményeket. Néhányunk laboratóriumokban előállított betegségek vírusait hatástalanította, így az agyonpublikált járványok soha nem történtek meg, és együttesen a lehető legalacsonyabbra csökkentettük a toxinok szintjét a chamtrails-ekben [kémiai összeesküvés-elmélet, amely szerint az égen látható, kondenzcsíknak látszó repülőgép „nyomok” nagy része valójában egy titkos célból a levegőbe permetezett vegyszer] a radioaktivitást a fegyverekben és más káros szennyező anyagokat. Ó, igen, szintén benne van a kezünk a Mexikói öböl haláltól való megmentésében a fúrótorony felrobbanása után.

 És mindig figyeljük a meteorokat és más kis égiteseteket és roncsokat, amelyek felétek tartanak – azt hiszem, el lennétek ragadtatva a számuk láttán, amennyit eltérítettük tőletek. Nem vagyunk egyedül ebben a munkában. Majdnem mindegyikünk, aki a közelben van, részt vett ebben a fajta védelemben, amely korokkal ezelőtt kezdődött, amikor a Föld elkezdte süllyedését a harmadik dimenzió sebezhető zónájába. Mesélni fogok egy viszonylag mostani esetről, vagy egy évvel a századforduló előtt az időtökben. A társaim nem voltak benne ebben a konkrét mentésben, de a civilizációtokat kivéve ez ismert univerzum-szerte. Egy különösen hatalmas, gyors meteort irányított felétek a sötét erők vezetése – belefáradtak a bolygó lassú meghódításába, és elhatározták, hogy egyszerűen megsemmisítik. Amikor űrtestvéreitek látták, hogy ezt a meteort letérítették a normális pályájáról, és a Föld felé irányították, azonnal hívták Menta erőit, akiknek elég ereje volt, hogy a meteort apró részekre zúzza, amelyek elégtek, mielőtt beléptek volna a légtérbe.

Suzy:És mi soha semmit nem gyanítottunk – és ez így jó! Nos, talán néhány csillagász elkapta. Ha igen, biztosan zavarba jöttek, amikor a meteor eltűnt. 
Ha egyeztetni tudnátok azokkal, akik látták, kiderülnek, hogy felfedezték pont, mielőtt megsemmisült, és anomáliának tekintették. Tudod, a tudósaitok között nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán hitelt adnának az űrben intelligens lények létezésének.

Suzy: Ez nem változik?

Nem számottevően, de garantálhatom neked, hogy változni fog egyetlen pillanat alatt, amikor elég biztonságos lesz a földre szállás néhány hajónk számára.

Nincs egy stratégia arra, hogy ez mikor fog megtörténni?

Csakis, amint biztonságos számotokra és a földre szálló személyzet számára. Az Intergalaktikus Föderációs Tanács mindenkivel egyeztetett, aki legalább 60 éve járja az egeiteket. Néhányuk régebb óta, és néhány esetben SOKKAL régebb óta – minden tévedése ellenére a Bibliátok tartalmaz utalásokat földön kívüli jelenlétre. Jól ismeritek Hatonnt – Plejádi bázisú flottái sokkal hosszabb ideje jelen vannak, mint a legtöbben, különösen azok a mély űrből, akik erős fényüket ide irányították válaszul a Föld segélykiáltására számos évtizeddel ezelőtt, és mindannyian, akik a közelben vagyunk, úgymond a tettek mezejére léptünk és technikai segítséget nyújtottunk. Hatonn flottájának egyik feladata annyi évszázad óta, hogy már nem is számolom, a védőpajzs fenntartása a Nirvana körül, amely kiterjed a Földre minden látogatás közben, az ottaniak meglátogatnak benneteket, és fordítva – majdnem senki sincs tudatában ezeknek a lélekutazásoknak.

Tudok erről Mátétól. Milyen földök kívüliek fognak leszállni?

A Plejádok képviselőin kívül a Lantból, Arkturuszból, Szíriuszról és Vegáról származók lesznek valószínűleg a legelsők, mert az ő hajóik vannak a legközelebb, és mert ők a Ti őseitek. Tudok Horiss üzenetéről, tehát már tudjátok, hogy néhányotoknak reptilián ősei vannak, és néhány felemelkedett közülük szintén el fog jönni. Azt mondom „jönni”, de tudjátok, hogy páran közülünk már itt vannak. El lesznek ragadtatva ha végre felfedhetik valódi kilétüket, és néhányuk igazán sokkolni fognak benneteket!

Úgy érted, hogy mert jól ismerjük őket a pozíciójuk miatt?

Pontosan.

 Nem hiszem, hogy elmondanád, kik ők. Vagy igen?

Nem, mert az ő előjoguk, hogy ezt megtegyék, amikor itt lesz az ideje, nem az enyém most. Valójában Te nem fogsz nagyon megdöbbenni, Suzy, és ennél kell maradnunk!

Rendben, Lazarus. Már alig várom, hogy mindez megtörténjen! A Föld stabil pályán van, vagy még mindig szüksége van a segítségetekre?Szeretett Gaiánk … hadd vessek közbe itt valamit. Gaia a bolygótok lelkének a neve, és a bolygótestének régi nevei Terra és Shan, de Földnek hívjuk, mint ti, bár ez csak pusztán a föld, amin jártok f betűjének nagy betűvel való helyettesítése, amelyet egy elképzelhetetlen előző civilizáció tett. Ugyanez volt a helyzet Istennel, nyilvánvalóan, mert ő isten, nem istennő. Egyébként, Suzy, igen, sokat visszanyert erejéből a bejövő fény által, de még mindig hozzátesszük a sajátunkat és technológiánkat, hogy biztosítsuk stabilitását. Nincs vége minden felfordulásnak, ami a negativitástól való megszabadításával jár, tudod, és nincs értelme abbahagyni tevékenységünket ebben a vonatkozásban, míg teljesen a negyedik dimenziós rezgésben nem lesz. Akkor mindannyian Halleluját kiáltunk – a munkánkat elvégeztük! És ebben a pontban mindannyian megismeritek univerzumbéli testvéreiteket.
                                      _________________________

20. Köszönöm, Anya. Amit Lazarus mondott, hozzáteszek egy másik értékes szolgálatot számotokra, a lelkek a Nirvanaban erős fényt sugároznak felétek, és számtalan más lélek is más spirituális világokból.

21. És Anya, van egy másik kérésem is hozzád. Lazarus beszélt Mentaról. Hogy az olvasók megtudjanak valamit erről a civilizációról és a segítségről, amit nektek nyújtanak, kérlek, válassz ki néhány megfelelő bekezdést közléseikből és másold őket ide.
                             ____________________________


22. (MENTA): Mérhetetlen és erős energiamező vagyunk vagy 1 000 000 000 együttes lélekkel. Amikor testet öltünk, egy Retorno nevű bolygón élünk egy galaxisban a Lant csillagképen túl. A hazánk egy a sok lakott világ közül, amelyet még nem láttatok teleszkópjaitokon keresztül. Elmagyarázom, miért mondom, hogy „én” és „mi” felváltva. Azért, mert én beszélek veletek, mint lélek, de soha nem különülök el lélekcsoportunktól. Egyetlen lélek sem tekinthető jobbnak a másiknál, mert tudatunk minden aspektusa szükséges a világunk stabilitásáért és örökké fejlődő tudatosságáért. …

Mint együttes ének sokkal inkább egy fához hasonlítunk, mint egy emberhez, mert a „fej” részünk érzékelők sokasága, amely úgy néz ki, mint egy virág egy szoros védőhuzatban. Ez a kollektív tudat „lakóhelye”. A fej területének uralkodó színe a fehér, de pasztellszíneket szintén lehet látni – ezek a különleges területek színei, mint a művészetek, technológia, mérnöki tudomány, gyermeknevelés stb.  Színsorozat vagyunk, mert legpontosabban az elsődleges tehetségek, képességek és érdeklődés alapján azonosíthatóak az adott pillanatban, ezért a színek változnak, visszatükrözve a rezgéseket, amelyekben működünk.

A „fej” kötegéhez kapcsolódva és kiterjesztve a galaxisok minden részébe billió vagy több finom „fonál” van. Ezek a lélek éneink, bebarangolják a mennyországokat új tudást keresve, vagy pontosabban, emlékezést, mert a legmagasabb lelki tudatossági szinten minden ismert. Minden lélek-én felfedezés azonnal és automatikusan továbbítódik a csoport tudatba. …

Sokkal erősebbek vagyunk, mint néhányan mások, akik szintén teljes intenzitással segítenek, de rövidebb hullámhosszon, mint mi, tehát jelentkeztünk egy kétszeres misszióra. Sugározzunk a saját energiánkat és fenntartjuk a más forrásoktól érkező fényt, amelyek elérik a Föld atmoszféráját. Ez alapvető, hogy a testetek sejtszinten be tudja fogadni a fényt, és alkalmazkodhasson a magasabb rezgésszintekhez, amelyekbe a Föld belép. Ez lehetővé teszi számotokra a fizikai túlélést a Föld felemelkedési folyamatában, amit néhányan úgy hívnak „the shift” [változás], míg mások így: „a tisztítás”.
                   ________________________________

Anya, köszönöm.

23. Továbbá még egyszer hangsúlyozzuk a félelem kizárásának életbevágó fontosságát, azért is, hogy kimondjuk az okát, amiért a földön kívüli segítségre koncentráltunk a múltban, jelentben és jövőben. A Földdel belépve a harmadik dimenzió elhagyásának utolsó fokozatába, itt az ideje, hogy magatokra már ne csak, mint egyénekre gondoljatok megkülönböztető egyéniségekkel, tulajdonságokkal, tehetségekkel, reményekkel, álmokkal és képességekkel. Ezek valóban ti vagytok, de sokkal többek vagytok, és szükséges, hogy elkezdjetek úgy gondolni magatokra, mint az erős, multidimenzionális lényre, akik vagytok! Egy egymással kapcsolatban lévő lelkek egyetemes családjának tagjai vagytok, örök kötelékben, mint Isten elválaszthatatlan részei, és a testvéreitek szeretnék, hogy érezzétek a velük való személyes rokonságot, így a közelgő találkozásaitok örömteli családi újraegyesülések lesznek!

24. A szeretetünk minden pillanatban veletek van ahogy áthaladtok az utolsó rövid úton a Föld Aranykorába.
                             ___________________________

SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

 [Jegyzetek Suzytól: Hatalmas köszönet mindenkinek, aki tudta, hogy Máté nem adott hamis információkat legutóbbi üzenetében, amit egy másik forrás neki tulajdonított. Szintén köszönöm mindenkinek, akik a „nevetséges” vagy hasonló jelzővel illették az állítást, amelyek állítják, Máté és SaLuSa felemelkedett mesterek és valami tanács cenzúrázza őket. Nyilvánvaló, amit SaLuSa és Máté mond, igazán bosszant valakit!

Az e-mailek olvasásával való elmaradás állandósult állapot lett, és hálás vagyok, hogy megértitek, nem leszek képes mindegyikre válaszolni.

Alkalmanként Hatonn üzenetei a Máté üzenetek részei, ezért megválaszolok néhány kérdést vele kapcsolatban. Ő egy ősi lélek, aki a Plejádokon élt az elmúlt néhány ezer évben, ő és családja gyakrabban vannak úton egy hatalmas űrhajón, mint otthon. Ebben az időben egy intergalaktikus flotta parancsnoka, és az utóbbi mintegy száz évben mint az egyetemes kommunikáció vezetője is szolgál. Hatonn és én gyakran beszélünk, mióta telepatikus kapcsolataim megnyíltak 1994. elején, mivel ő és Máté már jóval ezelőtt barátok voltak, néha ő válaszol meg kérdéseket, amelyek az ő működési körét inkább érintik, mint Mátéét. Hatonn először 2003. közepén adott anyagokat könyvhöz, és körülbelül két évvel később Máté üzenetei közben kezdett nekem információt adni.]

Fordítás: Enikő


www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
 

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

invoc


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community

On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community
On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community