Followers

PRGInstructions HERE
2013. január 10., csütörtök

29.12.2012Matthew üzenete – 2012. december 29.
Suzanne Ward csatornázása
Reakciók december 21-re; valódi hatások; hit teremti a valóságot; a sötétség hozadékai; „rendteremtő munkálatok”; elvárások; földönkívüliek [ET] érkezése Isten kezében; információs források; a Felemelkedés mostantól simábban megy; lélek és természettudomány, egyazon energia.

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével az állomásról.

2012. december 21-ét örömmel, de a történések kapcsán vegyes érzelmekkel vártátok. Eljött és el is múlt ez a nap.
Ennek a napnak az egyéni tapasztalatai oly egyediek voltak, amennyire a lelkek is egyediek. Ezzel együtt a Fénymunkások többsége által átélt érzések úgy írhatók le, mint egy spirituálisan fokozott összhang, a belső béke és egy jó érzés vagy egy nagy csalódás azok számára, akik közvetlen változásokra számítottak. De az emberek általános reakciója, ha egyáltalán foglalkoztak gondolatban a maja-naptárral és nem voltak a „nagy katasztrófaelméletek” rajongói, az volt, hogy „Tudtam, hogy semmi különleges nem fog történni.”

Szeretett földi családunk: Nagyon is történt valami! Mindenki osztozna világotokon az örömünkben, ha tudná, hogy a téli napforduló idején lehorgonyzott erőteljes energia, sok millió lelket megvilágosított. Azok is ide tartoznak, akik a Föld Felemelkedéséről semmit sem tudnak, talán csak mellékesen foglalkoztak vele, vagy a sötét oldalhoz vonzódtak. Akkor is ha nem voltak tudatában: mindenki megerősítette a kollektív tudatban a kívánságot, hogy minden ami rossz úton halad világotokban, azt jóvá tegye.

Ezt biztosan nem láthatjátok a ti perspektívátokból; de ennek az erőteljes Fény-Szeretet-Energia beáramlás hatását meg fogjátok tapasztalni. Intenzívebben, mint korábban valaha együttéreznek az emberek a tömeges gyilkosságok és a gyászoló hátramaradottakat illetően és mindenkivel, aki a zsarnokság alóli felszabadulásért harcol és életét áldozza, minden éhezővel és minden hajléktalannal.
Mindig is voltak emberek, akik minden lehetséges módon segítettek másokat. Ami új, hogy a lélekszinten felismerhetővé válik a Mindenséggel való egység, mely az emberek tudatát felemelni és lassan létrejön a szenvedőkkel való kapocs érzése. 

Az utolsó Fénybeáramlás létrehozott egy a lélekszinten egységes akaratot, mely az erőszakot a világotokon leszámol és a szegénységben és nyomorban élő milliók életét jobbá teszi. Ha pedig a gondolatok és a tettek összhangban összefonódnak a kollektív hittel, mely valóban képes teremteni, akkor konkrét lépések következnek.
Tudjátok, hogy ez a kontinuumban már véghezvitt dolognak számít. De a Föld lakosságának többsége eddig különböző fokban, de a harmadik dimenziós tudatban élt, és ennek megfelelően alakulnak képességeik, lehetőségeik és az, amit tanítottak nekik.

Szívük eljövendő vágya a béke és a jóság iránt a világban valóságos, de a gondolkodásmódjuk korlátai kétséget teremtettek, hogy ez valaha is megvalósítható lenne. Csak a kevesen ismerik az univerzum törvényét, hogy a világ működéséről való hit, végül is a mindenki által élt valóság visszatükröződése. Ez úgy értendő, hogy eddig a civilizációtokban mélyen gyökereztek a világról alkotott elképzelések, hogy a szörnyű állapotok világotokban olyan horderejűek, hogy képtelenség felülkerekedni rajtuk. Most azonban lélekszinten változik meg ezen a mélyen ülő régi hit: „Ez lehetetlen”-ből a „talán mégis lehetséges-próbáljuk meg!”-felé.

A Föld átkel a negyedik sűrűség asztrológiai ablakán, ahová a sötétség nem tud belépni és ahol a harmadik sűrűség utolsó maradványai olyan áttetszőek, hogy a világosan erősebb negyedik sűrűségbeli benyomások átsugárzonak rajtuk és alig észlelhetőek. Miközben minden fénylény az univerzum történetében egyedülálló vívmányt ünnepli, ez nem jelenti azt, hogy a Föld közvetlenül paradicsommá alakul át.

Úgy, mint egy tomboló vihar halált és pusztítást hagy maga után, úgy a sötétség is hagy nyomokat maga után. Egy vihar azonban csak néhány óráig tarthat és nem érinti az egész világot. Azonban a sötétség évezredeken keresztül uralkodott az élet felett a Földön és világotokon nyomokat hagyott a rabszolgasor hatása. A sötétség a bolygón és sok lélek pszichéjében mély sebeket hagy maga után.

Tudjuk, hogy közületek egyesek azt gondolják, hogy a rendteremtési munkálatok a „vihar és a sötétség” után csak az űrtestvéreink segítségével oldható meg itt a Földön. És annak ellenére, hogy bevethetik technológiájukat és veletek együtt, a ti oldalatokon szeretnének dolgozni, [sajnos] ez az elképzelés, hogy ilyen módon menjen végbe a rendteremtés nincs erősen lehorgonyozva a kollektív tudatban. Ennek a pozitív aspektusa, hogy ezen a bolygón sokan már tettre készek, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést és megtegyék, amit meg kell tenni. És nemsokára mindenhonnan kapnak erősítést.

Legyetek tudatában a már bekövetkezett változásoknak. A hazugságok, becsapások és a korrupció nagy részére fény derült és egyes országokban az emberek felemelkedtek az elnyomásuk ellen. Ott ahol a választott kormányok nem vették figyelembe népük szükségleteit, ott polgári kezdeményezések kényszerítik ki a szükséges változásokat. Azok az emberek, akik nehéz gazdasági helyzet szenvedői, leleményes utakat találtak, hogy ezt a szituációt nem hogy csak átvészeljék, hanem hogy túl is lendüljenek rajta. 

Igaz, hogy a köztetek élő földönkívüliek segítettek nektek abban, hogy ezt elérhessétek, de legyetek tudatában a ti részeteknek is ebben a sikerben. Az általatok véghezvitt megfelelő lépések és kitartásotok a Fény mellett elengedhetetlen részét képezték a sikernek! Imáitok ereje, egy ragyogó Föld elképzelése, a rászorulók megsegítése és a környezetvédelmi megmozdulások és más értékes igyekezetetek felbecsülhetetlen értékűek!

Igen, van még mit tenni. És ha ez tovább folytatódik a segítő készség és a Fény gyorsabban és tovább kiterjed, akkor látni fogjátok, hogy a jó szándék által vezérelt tervek és igyekezet gyümölcsöt fognak hozni. Az ellenállás és a harci kedv tárgyalásokká, és együttműködéssé alakul át és az Egység szelleme az új évetek során, összhangba kerülve a szükségleteitekkel, a békével, a természettel együtt való élet harmóniájával kivirágzik.
Ezen az úton haladva történhetnek késedelem és hirtelen előrelépés is, próbálkozás és tévedés, hiba. De ez mind nem fogja feltartani a folyamatos fejlődést előre és mihamarabb az általatok áhított világbéke és ez egészség megteremtésének ösvényére léptek a kollektív döntésetek megerősítésével.

Több az univerzumból származó családotok csatlakozik majd hozzátok; de hogy világossá tegyük számotokra, ez a ti világotok és a ti feladatotok. Egyes Fénymunkások nemsokára vezető pozíciókat vesznek át, míg legtöbbetek vezetők és útmutatók lesznek az ébredő lelkek számára. De a Fényt, amik valójában vagytok, egyszerűségében megélni, már elegendő.
AZ uralkodó rezgések, melyek olyan magasak, amit már eonok óta nem volt tapasztalható, a ti rezgésszinteteket is megemelte, és valódi lényetek Fénye erőteljesebben és fényesebben sugárzik, mint valaha. Ez pozitívan hat az emberek gondolataira és érzelmeire, akiknek életét. Ez a Fény folyamatosan további körökben sugárzik ki és segít, a megmaradt negativitást Fénnyé alakítani, legyen az bárhol.

Sugaraitok a veletek rokon lelkeket is felemelik, azon lelkekét, kik elvárásaikban csalódtak december 21. kapcsán hogy a világon az állapotok nem javultak messzemenően ezen a napon.  

Beszéljünk az elvárásokról. Itt újra az univerzum törvényéhez térünk vissza, hogy a hit teremti a valóságot; azt szeretnénk hozzáfűzni, hogy ennek van egy feltételes is: A hitnek realisztikusnak kell lennie a környezetében, a vonatkozási keretein belül. Valaki például hiheti azt, hogy egy közeledő vonat előtt még átmehet a síneken. De ezt egy olyan környezetben, mint a Föld sajnos nem teheti meg, ahol a kollektív tudat nem tartalmazza azt a hitet, hogy egy ilyen veszély elkerülhető lehet dematerializálással vagy transzlokációval.  Így ezek a világotokban nem válhatnak sem valósággá, sem lehetséges képességgé. 

Ugyanígy van ez a beteljesületlen elvárásokkal is december 21-ét illetően. A lakosság nagy többsége még csak most kezd el hinni benne, hogy lehetséges világotokat jobb helyé tenni. Hogy egy nap leforgása alatt az egész világot alapjában meg lehet változtatni, ez nem része a hitrendszereteknek és ezért nincs lehorgonyozva a kollektív tudatotokban. És a kollektív tudat a kreatív ereje egy civilizációnak. Így az elvárás, hogy az egész világon egy nap alatt nagy változások mennek végbe, az a Föld hitbeli vonatkozási keretei között nem realisztikus. Ami az embereket illeti, akik ezt a napot „a végítélet napjának” tartották: ez is teljesen meghaladta ezt a keretet;- és nem csak a [földi] kollektív tudatkeretet. A hit, hogy a bolygó önmagát pusztítja el vagy, hogy más miatt pusztul el, az szöges ellentéte Gaia Víziójának az Arany Korról, amit a bolygótestének és a rajta élőknek képzelt. És isten figyelembe veszi a Gaia kívánságát.

Ezért a korábbi üzenetekben biztosan állíthattuk, hogy december 22-e nagyon fog hasonlítani december 21-re, mint az erre következő napok is.  Tréfásan emlegettük, hogy nem lesz felavató ünnepség, mely alkalommal egy szalagot kell átvágni, ha a Föld a negyedik sűrűségbe lép, ami ebben az időpontban történne, lineáris időszemlélettel nézve [2011. szeptember 9-i üzenet: Ha a Föld az „utolsó” a harmadik sűrűség utolsó energiasávjain emelkedik, amik a negyedik sűrűség „első” energiáival keveredik, akkor nem fogtok drámai különbségeket tapasztalni egyik napról a másikra. Nem lesz tehát ceremónia, ahol ünnepélyesen át kell vágni a szalagot.]
Van még egy további szempont, mely hatással bír egy civilizáció kollektív tudatára, ez pedig a más világokból származó családtagjaink megérkezése. Nagy örömmel és vágyakozva vártatok az űrhajók leszállására és a veletek együtt élő csillagtestvéreitekkel való találkozásra.

De elképzeléseiteket nem hogy nem osztja a társadalom többsége, de a tény, hogy a földönkívüliek, akik segítségetekre sietnek, netán köztetek élnek a bolygón, a lakosság többségének hitkeretén kívül esik. És ezen kívül fantáziájukat olyan filmkockák alakítják, ahol a földönkívüliek „szörnyként” rohanják le a Földet.

Mint azt már korábbi üzenetekben említettük, csillagcsalád hivatalos megérkezésének megtervezése és a bemutatása eddig a Legfelsőbb Univerzumi Tanács kezében volt. Most pedig Isten döntése lesz. Felmentette a tanácsot eme nagy súllyal bíró felelősség alól, hogy fizikailag mikor állnak készen a földi emberek, hogy nagy számban láthassanak leszálló űrhajókat és szokatlan külsejű látogatókat üdvözöljenek. Isten adja ehhez a startlövést, ha a találkozás egy igazi üdvözlés lesz, mely nélkülözi a félelem érzését. És Ő nagyon fog örülni ennek a napnak, amiről mindannyian tudjuk, hogy el fog jönni, ahogyan mi is.

Isten veszi át a „kezébe az evezőt” – és ez egy változás a korábbi üzenetekhez képest. A változások ugyanúgy történnek az univerzum élén, mint életetekben! Ezt meg kell osztanunk veletek, hogy ne adjunk át olyan hamis információt nektek, amit később helyesbítenünk kellene; mi mindig azt mondjuk el nektek, ami az üzenetünk időpontjában ismert számunkra, és ha később lényegi változások történnek, akkor ezt is jelezzük.

Egyesek azt kérdezték honnan kapjuk az információinkat. Egy része a mi tudásunkból származik, a mi léleksíkunkról, amit [belső] kutatásaink során előbukkannak vagy emlékezünk rájuk. Jól megfogalmazva nevezhetnénk ezt összefoglalóan „univerzális tudásnak”. Nem rendelkezünk nagyobb tudással, mint minden más lélek, egyszerűen a spirituális tudatfejlődésünkkel több lehetőségünk volt a bennünk rejlő tudásra emlékezni, mint a kevésbé fejlett lelkeknek. Információink, hogy mi történik a Földdel és a Földön egy sor különböző forrásból származik. Ha ezek az információk egy irányba mutatnak, akkor bizalmasan megosztjuk veletek.

Az egyik forrás Isten, aki a fenti időponttal kapcsolatos információt közölte, hogy mikor adja ki a Tanács a Flottaparancsnokoknak a startjelet. Maga a Tanács is egy további forrás, ahogyan barátunk HAtonn is az, aki egy intergalaktikus flottaparancsnok, ill. a Föld és az univerzum többi része közötti kommunikáció vezetője. Van kapcsolatunk individuális lelkekkel a nirvánában, akik figyelik a földi történéseket, valamint kapcsolatban állunk olyan civilizációkkal, akik spirituálisan, intellektuálisan és technológiailag olyan fejlettek, hogy állomásunkról nézve számunkra is ’mágikusnak’ tűnnek.

Hozzáférésünk van az Akasha-Krónikához, az univerzum kollektív tudatához és a Föld kollektív tudatához. Tudjuk, hogy mi rezeg a Föld energiamezőjének potenciáljában. Ebben a mezőben a lehetőségek valószínűségekké és aztán bizonyosan elvárható eseményekké válnak, az energia mennyiségétől függően, melyek összefolynak a kollektív gondolatokban, érzelmekben és cselekedetekben egy bizonyos lehetséges eseményt illetően.

Mostantól a Föld haladása kevésbé lesz rögös, egyszerűbb lesz, mint az előző hónapokban, melyben természetes változások jöttek létre és a bolygó újrahangolásával erős energiahullámok keletkeztek naprendszeretekben. Mialatt ezek a hullámok megadták a szükséges hajtóerőt a Földnek, hogy a negyedik sűrűség kapuja elé eljuthasson, sokan közületek zavaró, fizikai, érzelmi vagy mentális tüneteket tapasztalt, amikor testetek a fokozódó magasabb rezgésekre hangolódott.
A jövőben a fokozódó kristályos sejtstruktúra, együtt a szintén fokozódó Fénnyel a Föld további Felemelkedési ösvényén, megkönnyíti testeteknek és lelketeknek, hogy jobban egyensúlyba maradjatok. Így bármi történjen, képesek lesztek több kitartást és önbizalmat érezni.

Kevés kivételével a tudósaitok a Fényre csak fizikai összefüggésben tekintenek és a vallások csupán a lélek egy kifejeződési aspektusát látják a szeretet által.
Fel fogják ismerni, hogy a természettudomány fénye és a lélek fénye ugyanaz az energia, ez pedig a legfelsőbb és leghatalmasabb erő a kozmoszban.

Nos, mivel ez az energia a világotokban nagyobb mennyiségben áramlik, mint valaha korábban, amikor Gaia és bolygóteste Isten tökéletességében létre lett hozva, a Föld és lakóinak sebei maguktól meggyógyulhatnak.
Lépjetek be a 2013-as évetekbe azzal a tudattal, hogy a fénylények az egész univerzumból, mint mindig: láthatatlan segítőitek és asszisztenseitek. Micsoda öröm lesz, ha ugyanezt a feltétel nélküli szeretetet éreznétek irántunk is, ahogyan azt mi érezzük irántatok!
__________________
SZERTET és BÉKE
Suzanne Ward
Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett - http://kristalyhang.wordpress.com/
Forrás:www.matthewbooks.com

                             _____________________________


Fordítás: Scartlett

2012. november 30., péntek

20:11:2012
Matthew üzenete – 2012. november 20.
Suzanne Ward közvetítése
részlet
Itt Matthew, tolmácsolom minden lélek szívélyes üdvözletét az állomásról.
Érzékelitek az energiahullámok erős fizikai és érzelmi hatását, melyek figyelemre méltó eredményekkel kapcsolhatók össze. Érezzük és látjuk a bolygót és a legtöbb lakóját érintő nagy lökőhullámot: Gaia, a Föld lelke boldog, hogy bolygótestével a negyedik dimenzió küszöbén állhat. A jobb idők reménye újra feltölti az embereket, akik eddigi életkörülményeik miatt kétségbe voltak esve és az újonnan felébredt lelkek is csillámlanak mindenütt a Földön. Egy csodálatos történéseket tartogató világ áll előttetek, de az elkövetkezendő napokkal érkező magas rezgésszámú beáramlások kellemetlen hatásokat is okozhatnak, mint felkavaró intenzitás a dualitás spektrumának negatív végén. Ez pillanatnyilag az intenzív izraeli-palesztin összecsapásokban fejeződik ki. De szeretnénk biztosítani benneteket, hogy az idő egy nagyobb léptékű háborúra lejárt, a mostani ellenségeskedés átalakul egy békés és együttműködő kapcsolattá és egy másik ország ellen hadat viselni elképzelhetetlen lesz.
Egy másik terülten, szintén a magas rezgésszám következtében, sokan gyengének érzik magukat, zavartak, feledékenyek, hangulatingadozásaik vannak, fáradékonyak vagy más szokatlan dolgokat érzékelnek magukon. Az egészséges testekben, melyek felvettétek [lehorgonyozták] magukban a fényt ezek a rendellenességek ritkábbak és rövidebb lecsengésűek, mivel ezeknek a testeknek kristály sejtjei jobban alkalmazkodtak az energiaingadozáshoz, mint a kevesebb fényt hordozó szénalapú sejtek. Azonban ne tekintsetek ezekre a tünetekre, mint a bennetek lévő fény mennyiségének mércéjére! Krónikus megbetegedések és különböző pszichés zavarok még mindig hatást gyakorolnak a Föld atmoszférájára és a teljes fényben tündöklő lelkek addig fogják ezt a kellemetlen állapotot megtapasztalni, míg a negyedik sűrűség [dimenzió] biztonságot nyújtó rezgéstartományába nem érkeznek. Hogy csökkenthető legyen ezeknek az átmeneti rendellenességek intenzitása és időtartama, ügyeljetek arra, hogy megfelelő ideig aludjatok, kerüljétek a stresszes helyzeteket, igyatok sok vizet és pihenjetek, olyan gyakran amennyire lehetséges. Gondosan válogassátok meg az ételeiteket is.  A zöldségek és gyümölcsök sokat segítenek, egyetek kevesebb húst, cukrot és keményítőtartalmú élelmiszereket, valamint kevesebb zsiradékot. Ezek segítenek megemelni az energiaszinteteket, kevésbé lesztek fáradékonyak és pozitív beállítottságra hangol [jó közérzet kölcsönöz]. Sürgősen ajánlanánk, hogy az antidepresszívák és más receptköteles gyógyszerek szedésébe ne kezdjek bele [az energiaingadozás miatti tünetek enyhítése céljából- ford.megj.]. Különösen az éppen aktuális energiák miatt a kémiai összetételű gyógyszerek letompíthatják vagy ellehetetlenítik a test saját gyógyító mechanizmusait. Ha orvosi kezelés alatt álltok, akkor beszéljétek ezt meg orvosotokkal, hogy esetlegesen fokozatos lépésekben csökkentsék a gyógyszereitek adagját. Egy további effektus a Föld 4. dimenzióhoz való közelségének, hogy a lineáris idő egyre gyorsabban telik el. Ha a nap végén frusztráltak vagytok, mert nem tudtátok minden betervezett dolgot elintézni, mert egyszerűen nem volt rá időtök, akkor állítsatok fel fontossági sorrendet és legyetek szívesek a lemondások miatt nem bosszankodni.
 …
Az alacsony rezgésszámot áthatja a magas rezgéstartomány fénye. És ez a világon minden életet érint, melyet negatív irányban befolyásoltak. Ennek így kell történnie, hogy a Föld az évtizedes egyensúlytalanságát visszanyerje, ami az egymás közötti, állatok iránti és a bolygóval szemben tanúsított emberi brutalitás eredménye. A kb. 70 éve erős mértékben beáramló, távoli forrásokból érkező Fény támogatta a Földet, hogy utazása során egyensúlyban tarthassa a rajta lévő életet – és ez az, amit ti felemelkedési folyamatnak neveztek.
Beavatkozhat-e egy másik civilizáció a világunkba?
Ide illik egy e-mail, melyet édesanyámnak [Suzanne Ward] küldtek nemrégiben:
“Éppen most bukkantam a weblapjára és sokáig nem tudtam semmit a Felfedés [Disclosure] –folyamatáról. Mit tegyünk, amíg megérkeznek a Földönkívüli barátaink? Csak várjunk türelmesen és reménykedjük, hogy tényleg eljönnek? Lehetséges, hogy úgy döntenek nem is jönnek el? Ha ez így lesz, nem a mi felelősségünk a háborúk és az erőszak megfékezése, a környezeti egyensúly helyreállítása és egyáltalán a világban minden ’félresikerült’ dolog helyreállítása?  De mindezt fejlettebb civilizációk segítségének a hiányában teljesíteni, lehetetlenek tűnik.”
Leszögezném, hogy nehezemre esik eldönteni, hol is kezdjem… Talán a legjobb, ha a világegyetem törvényeiből indulunk ki, ami kimondja nincs olyan civilizáció, mely felelősséggel tartozna – és még kevésbé formálhat jogot rá – hogy egy másik világot meglátogatva, megfelelő változtatásokat hajtson végre, még akkor sem, ha ebből az ott élők hasznot húzhatnának. Azok a civilizációk, akik lényegükben a sötétséghez tartoznak, más emberek otthonát, világát lerombolva megszegték ezt a törvényt. De ez [a teljes rombolás] a Földön nem történt meg és csak a Fény civilizációi tartózkodnak a naprendszeretekben és annak közelében. Tehát igen, a hibák jóvátétele minden adott civilizáció saját felelőssége. De van egy „rés a pajzson”. A komolyan károsodott világotok, a szakadatlan háborúk és a javak egyoldalú szétosztása következtében, generációkon keresztül fennmaradt a motiváltság a háborúkhoz, a brutalitás, a kapzsiság, a megvesztegetés, a becsapás, az érdektelenség és a visszaélés. Mindennek a jóvátétele egy hatalmas kihívást jelentene és bármelyik 3. dimenziós világ képességeit meghaladná. Kétségtelen, miért engedélyezte Isten más civilizációk kérését, hogy engedélyt kapjanak a segítségnyújtásban. Ennek a messzi civilizációk általi, életmentő fénynek a küldése Gaia segélykérésére volt válasz, hogy biztosíthassa planetáris testének [a bolygó] túlélését. De nem kizárólag Gaia segélykérésére vezethető vissza, hogy engedélyezték ezt a szeretetteljes támogatást. Ez a kívánság a kollektív tudatotokban is megjelent, mint a ti segélykérésetek, mely szerint egy békés világban szeretnétek élni, harmóniával a természettel. Az intenzív fény áramoltatásának kezdetétől, sok évtizeddel korábban, melyről az emberek többsége még csak nem is tud, nagy segítséget jelentett a Földnek. És ez a támogatás egyáltalán nem függvénye a „Felfedés” kormányaitok általi nyilvános közlésével, a földönkívüli jelenléttel kapcsolatosan. A világegyetem törvényeivel összhangban és mint az Aranykor általános tervének részeként, mindegyik csillagcsaládotok tisztában volt vele, hogy útmutatóként és nem megszállóként érkezett világotokban és –születésüket megelőzően- a terv minden részét ismerve, örömtelien vállalta a részvételt. Sok ezren vannak, akik a közeletekben laknak és veletek együtt dolgoznak az ügyön. Olyan testet öltöttek, ami nem sokban különbözik a tiétektől. Magasabb [spirituális?] intelligenciájuknak és fejlettebb képességeiknek köszönhetően olyan területekre ’szivárogtak be’, ahol eddig csak a sötétség uralkodott. Egyesek az igazság dokumentálását kutatják, melyet a sötétség elrejtett előletek. Mások – akiket „suttogóknak” [whistleblowers] neveztek- az igazság világáról adnak hírt, amit megtapasztaltak. Megint mások kezdeményezők vagy olyan reformokon dolgoznak különböző területeken, mint a kormányzat, gazdaság, igazságszolgáltatás, energiagazdálkodás, szállítás-szállítmányozás, egészségügy, sport, oktatás, bányászat, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, számítógépes technológia, fajmegőrzés, médiák, természettudományok és kohászat. Kevesen a szórakoztatásban is tevékenykednek, akkor is ha kizárólag csak szórakozásnak tekintitek, de egyes színdarabok arra ösztönöznek benneteket, hogy elgondolkodjatok, honnan származik tehetségük [képességük]. Példaként járnak elő, hogy megmutassák, ti is képesek vagytok sok mindenre, ha spirituális tudatotokat fejlesztitek. 
Sok fivér és nővér más világokból érkezett, hogy segédkezzenek nektek, hogy az embereknek, akikkel elődeik által osztoznak a civilizáción, felvilágosítsanak, hogy vezessenek, inspiráljanak benneteket. A láthatatlanná tevés védelmével vagy a Krisztus-Fény általi pajzzsal garantálható az Illuminátus miatti veszélyeztettet személyek élete. A sok publicitást kapott és retteget tömeges járványokat megakadályozták, mert a laborokban dolgozó Fénycsaládok tagjai semlegesítették a célzottan kifejlesztett betegséget és halált okozó mérgeket és kórokozókat. A kár amit a Föld elszenvedett, túl nagy mértékű, ahhoz, hogy egyedül boldoguljatok a helyreállításban. Még akkor is, ha az Illuminátus által elnyomott technológiákat szabadalmaztatnák, önmagukban nem elegendők, hogy a Földnek megfelelő tempóban lehessen visszaállítani a környezetet. De a közeletekben állomásozó űrhajók technológiája lehetővé teszi ennek gyors megvalósítását. Miközben az űrhajó utasai és legénysége a leszállásra várakoznak, hogy ezt a folyamatot veletek közösen levezényelje, már segédkeztek nektek az égboltotokon repülve. Első helyen az Illuminátus több tucat nukleáris robbanófejek általi csapásának megfékezése áll különböző terrorcselekmények kapcsán, melyek több halottat és nagyobb mértékű rombolást okozott volna, mint a szeptember 11-i merénylet. A japán radioaktív szennyezés, ami a Atomerőműből származott, az űrhajók beavatkozása és a sugárzás csökkentése nélkül több emberéletet oltott volna ki vagy betegített volna meg. A Mexikói-öbölben történ olajkatasztrófa a legénység segítsége nélkül sok kilométeres körzetben kioltotta volna a tengervilágot, ha a kifolyó nyersolajból nem oldották volna ki a mérgező komponenst. Szintén semlegesítették a fegyverekben, gyári hulladékokban, a radioaktív hulladéktárolók , a „Chemtrails” [mérgező kondenzcsíkok] és más környezetre káros anyagokat a földfelszínen és az óceánokban.
A Föld közelében lévő űrhajók legénységei különböző égitestek és szatelitmaradványokat is megsemmisítettek vagy eltérítettek a pályájukról, ha azok a Földre hullva komoly károkat okoztak volna.  A Föld körüli elektromágneses mező segítségével csökkentették a földrengések következményeit, mint a halálozások számát és a pusztítást, anélkül, hogy a felszabaduló negativitás mennyiségét is enyhítették volna. Veszélyes viharokat is elirányítottak a partvidékektől, ha azok olyan területeket érintettek, melyeken nem szükséges a tisztítás. A nagy, hatalmas és távoli civilizációk továbbra is küldik a Fényt a Földre, amíg az biztonságban meg nem érkezik a 4. dimenzióban. El tudjátok képzelni, hogyan nézetetek volna ki, ti és bolygótok, ha ezek az intézkedések univerzumunk közösségének számtalan segítő által nem realizálódtak volna?
Ez elvezet minket a Felfedésre való „türelmes várakozáshoz”. Kedves Lelkek, ti nem csak várakoztok! Legbelül tudjátok, hogy ennek a káosznak a korrigálása a ti felelősségetek, hiszen ez a ti otthonotok. Valamilyen módon, ti is hozzátettetek, hogy ez az állapot létrejöjjön. Ezért sok millió ember már évek óta a pozitív változások előidézésének szolgálatába szegődtek, mely Fényt hoz világotokba és felemeli azt. Nevezzünk meg néhány példát ezzel kapcsolatban: helyi és nemzetközi békekinyilatkoztatás és békemeditációk; részvétel különböző környezetvédő megmozdulásokon; adakozás a menekülteknek és a szegényeknek; kommunális és személyes szinten való erőfeszítések, hogy a nélkülözőket támogassátok; a házi-és vadállatok életkörülményeinek javítása; a pénzügyi szükség és más kihívások áthidalásának ötletgazdagsága, kitartás és együttműködés.
És ne feledjétek imáitok erejét! Az ima nem egyenlő a kívülről megtanult mondatok ismételgetésével a templomban vagy személyes üzenetek küldése Istennek, vagy nevezzétek bárhogyan is a legfelsőbb lényt ebben az univerzumban.  Az ima energia, melyet minden egyes gondolatotokkal, miden egyes érzésetekkel és minden egyes cselekedetetekkel küldötök ki a világba. És jelentős mértékben küldtétek ki a béke, a bőség, az egészség és harmónia energiáit! Szeretnénk más faktorokat is megemlíteni, amik szintén a „türelmes várakozáshoz” tartoznak. Korábbi üzenetekben elmagyaráztuk, hogy mi akadályozta a galaktikus családunk földre szállását. És nagyon szerencsétlen dolog, hogy állítólagosan közismert és elismert források valóban sötét lényeket csatornáztak, akik a hamis információikkal csalódottságot és zavart okoztak. A sötétek ezt azért teszik, hogy negatív reakciót váltsanak ki, azokból, akiknek a rezgéséből táplálkoznak. Szükségük van ezekre a negatív érzelmekre, hogy életben maradhassanak. De sajnos nem lehetett elkerülni, hogy néhány földönkívüli tervek szerinti nyilvános fellépése eltolódjon- de biztosíthatunk benneteket, hogy a flottaparancsnok alaposan megfontot döntése volt ez, mely a ti és az ő biztonságukat is szem előtt tartotta. Ebből az okból és a számos elterjesztett hamis információk miatt mint a földönkívüliek érkezési ideje és szándékaik, a bolygót fenyegető akut katasztrófák, Hatonn arra kért, hogy egy korábbi üzenetben közvetített állásfoglalását felidézzem : 
 “Ha nyílt színrelépésünkkel Obama elnök újraválasztása szempontjából döntő indok, akkor ezt a választások előtti megfelelő időpontban végrehajtjuk. De ha úgy látjuk, megválasztása biztos, akkor utána mutatkozunk majd meg.”
A “mi” azt jelenti, hogy a galaktikus család néhány tagságának kontingense, akik nem állomásoznak a bolygón, de egyes kormánytagokkal tárgyaltak már az Arany Korba vezető út egyengetése kapcsán. Ez a látogatócsoport a galaktikus családotok megérkezése előtt, akik elhozzák nektek a technológiát és veletek együtt dolgozva a szükséges ideig maradnak, nyilvános bemutatásra kerül. A megfelelő időpontról való döntés joga a Legfelsőbb Világegyetemi Tanácsnál van, akik Isten megbízásából cselekednek. A legfelsőbb tudat csak egy pontján válik felismerhetővé a Tanácstagok számára a résztvevők egyéni és globális karmikus tanulmányaiknak a lezárása a lélekszerződések alapján és ekkor vehetik azt figyelembe és láthatják előre a lakosság reakcióját. De van egy másik szempont is,amit figyelembe kell venni „A várakozás játékában”. Az állatoknak, akiknek a lélekszerződései megfelelő hosszúságú élettartamot irányoztak meg, a bolygóval együtt szabadon beléphetnek a negyedik sűrűségbe [dimenzióba], de ez nem vonatkozik az emberekre – úgymond rá kell szolgálnotok a ’beszállókártyátokra’. Függetlenül attól, hogy lélekszerződésetek megengedi-e, hogy a Földről vagy a Nirvanából örvendjetek az Aranykornak, tanácsos spirituálisan felkészülni minderre.
Éljetek szívetek dallama szerint- mert a Szeretet a kulcs!
Az Egyesült Államokban minden évben megünneplik a –Thanksgiving Dayt- (Hálaadás napja), de nem kellene minden napnak az egész világon egy hálaadás napnak lennie?
Köszönet a galaktikus családunknak, mely égboltunk karnyújtásnyira van, köszönet az intenzív fényt küldőknek, akik a távolból áramoltatják felétek a fényt. Köszönet Gaianak a segélykéréséért, hogy bolygóteste és a rajta lévők életben maradhatnak. Köszönet Istennek, a feltétel nélküli szeretetéért és azért, mert soha nem ítélkezik a fölött, amit tesztek és nem tesztek. És köszönet mindenkinek, aki biztosította a lehetőséget, hogy megtapasztalhassátok a spirituális növekedéshez és a tudatszint növeléséhez szükséges élményeket.
Kedves Földi-családunk, mindig és minden úton kísér benneteket a Fénylelkek szeretete és tisztelete az egész univerzumból.
__________________
SZERTET és BÉKE
Suzanne Ward
Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett - http://kristalyhang.wordpress.com/
Forrás:www.matthewbooks.com

                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

Fordítás: Scartlett

2012. február 3., péntek

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew messages
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us?  Please send an email to Galactic Channelings.com
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

2011. október 30., vasárnap

Matthew Ward — Július 11, 2011


Minden lélek szerető üdvözletével ezen az állomáson, Máté vagyok, hogy megosszam veletek a világotokban történő dolgok iránti lelkesedésünket. Egy héttel ezelőtt az Egyesült Államok a Függetlenség Napját ünnepelte, és ahogy minden alkalommal ebben az országban, és nevezetes alkalmakkor sok más országban is, a tűzijátékok hozzá tartoznak az ünnepléshez. Amit látunk, a leglátványosabb tűzijátékaitokkal egyenlő, ahogy megszámlálhatatlanul sok szikrázó fény lövell ki a Földről a mennyekbe – ez a ragyogás a leglelkesítőbb és szívet melengetőbb látvány, amit megpillanthatunk!

Nem szendergő tudatlanok többé, lelkek tízezrei válaszolnak az egyre intenzívebb fénynek a Föld felemelkedésének útján egy egyre növekvő rezgésben és az égitestek új csoportosulásában. Most minden fénymunkással összhangban – veletek, akik tudjátok, kik vagytok, és a sokmillióval, akik még nem azonosították magukat fénymunkásként – ezek az új „gyémántok” szétsugározzák a fényt a körülöttük lévőkre.

Mielőtt ezen a vonalon továbbmegyünk, hadd szóljuk pár szót az Egyesült Államokról, és meghatározó szerepének szándékáról globális szinten. A dokumentum megalkotói, mely kihirdeti, hogy ezen a földön a brit politikai vezetéstől független nép él, nem voltak tudatában, hogy Isteni sugallatra cselekszenek, és nem csak saját tettük helyessége iránti meggyőződésükből. Az isteni sugallat, mely egyesítette a kolóniákat, magasabb rendű célja egy nemzet megalapítása volt, ahol korlátlan lehetőségek várnak mindenkit, bármely országból érkezik, egy föld, ahol a különbözőségek nemcsak elfogadottak, hanem ösztönözve vannak mindenki jólétének érdekében. Az Egyesült Államok egy olyan országnak volt megalkotva, ahol a lakosság képességeinek, tehetségének, forrásainak és újító ötleteinek kombinációja bizonyította volna a világ többi része számára, hogy bölcs és igazságos kormányzat alatt, szabad emberek harmóniában és jólétben élnek.

Azonban, történelmi szempontból, csak egy múló pillanat erejéig volt szabad a népe ennek a születő országnak. Az Illuminati célja, amely felépítette a Brit birodalmat, a befolyásuk növelése, nem pedig csökkentése volt, az igazságtalanságok, melyek kirobbantották a Függetlenségi Háborút, egyszerűen úgymond a föld alá süllyedtek. Attól kezdve, hogy a telepesek első önálló csoportjai megérkeztek a földekre, melyet Új Világnak hívtak, a sötét szívűek, és lelkűek, akiket később Illuminatinak neveztek el, irányítani akarták a nyugati kontinenseket, ezáltal kiszélesítve világuralom felé vezető útjukat. Mert Istennek tiszteletben kellett tartani a Teremtés szabad akaratának Törvényét, a sötétek szabad akarata érvényesült, és a világ többi részének világító fáklya, melynek az Egyesült Államokat szánták, soha nem gyulladt fel.

Csak most, több, mint két és negyed évszázaddal a Függetlenségi Nyilatkozat aláírása után nyeri el valódi szabadságát az Egyesült Államok és minden más ország. Ahogy a fény eloszlatta a sötétséget, melyet az Illuminati árasztott szét és tartott fenn, ez szintén ráirányította a világ figyelmét azokra, akiket hosszú idő óta elnyomás alatt tartanak a dinasztiák és despotikus uralkodók. Amint a Föld az Aranykor hajnalához érkezik a következő naptári év végén, a Földön minden lélek szabad lesz, és a fénymunkások, akik száma egyre növekszik, mutatják az utat.

Örömmel mondjuk el nektek, hogy az új szikrázó fények között vannak, akik az Illuminati soraiból léptek elő, akik „meglátták a fényt” és lelkesen átölelték. Bár mások ezt önös érdekből tették – látva az Illuminati agóniáját, olyan színben akarnak feltűnni, mint akik soha nem álltak kapcsolatban ezzel a csoporttal – az eredmények mindazonáltal pozitívak: többé ezek az emberek nem tevékenykednek olyan területeken, ahol ezelőtt késleltettek vagy megakadályoztak reformokat, és fogékonnyá válhatnak a fényre.

Az Illuminati vezetői, akik még nem hajlandóak elfogadni, hogy hatalmuk szétesett, és semmi lehetőségük visszaszerezni, még mindig elég befolyásuk van ahhoz, hogy lelassítsák, de meg ne akasszák a fény erőinek előrehaladását. Ezen kívül sok jó lélek még mindig a harmadik szint gondolkodásmódjában rekedt, megfeledkezve annak valóságáról, hogy aktív részvételt vállaltak ebben a korban, mely példa nélküli az univerzumban.

Szívből reméljük, hogy minden lélek üdvözölni fogja a fényt, ahogy a régi rendszerek az újnak átadják helyüket, és űrbéli testvéreink segítséget fognak nyújtani a Föld eredeti egészségének és ősi szépségének visszaállításában. Azonban, minden ember szabad akarata szerint befogadhatja a fényt, amit életszerződésében választott, vagy megismételheti ennek az életidőnek a tapasztalatait egy másik harmadik dimenziós világban.

Attól függetlenül, hogy hányan világosodnak meg, és ismerik fel, hogy Isten és a többi lélek elválaszthatatlan részei, a civilizációtokban dualitás hosszú korának szinte vége. A meghatározó férfienergiákat, melyek fenntartották a háborúkat, brutalitást és kíméletlenséget, mely évezredeken keresztülsöpört, kiegyenlíti a női energiák kiáradása, és az egyensúlyban csak fény uralkodik.

Mérhetetlenül örömteli számunkra, hogy azoknak a fénymunkásoknak, akiket ezelőtt nyomasztott univerzum családunk hivatalos megjelenésének késedelme, már nincs szükségük erre bizonyítékként, hogy a Föld felemelkedése biztos és rohamos. Még nem jött el a megfelelő idő a többi civilizáció létezésének nyilvános bejelentéséhez, különösen annak nem, hogy néhányan már évek óta közöttetek vannak, vagy már földre szálltak csapatok, akiknek anyahajóik körbeveszik a bolygót. Ebben a helyzetben az elsődleges szempont a sok ember, akik még nem tapasztalták nem fejezték be teljesen harmadik dimenziós karmájuk megtapasztalását, melyet választottak. A földönkívüli testvéreinkkel való közös munka és együttélés extázisában ezek az emberek letérhettek volna karmikus útjukról, és elszalaszthatták volna a negyedik dimenzióba való felemelkedés lehetőségét.

Nem tudjuk, mikor üdvözölhetitek egymást kedves fivéreitekkel és nővéreitekkel, de minden egyes nap közelebb hozza ezt a nagyszerű időt. Közben élvezhetitek a más fontos területeken elért előrehaladást.

Bár a mostani porvihart Arizonában emberek idézték elő, a technológiákkal létrehozott időjárási események száma és hatósugara jelentősen csökkent. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem történtek erre kísérletek, vagy hogy egyetlen jövőbeni kísérletnek sem lesz semmilyen hatás, de az elmúlt évek és hónapok pusztító eseményeinek egyike sem fog megismétlődni. Földanya olyan módon fogja elengedni a megmaradt negatívitást, amely azonos eredményre vezet ilyen fajta súlyos utóhatások nélkül. És, a legtöbb területen, ahol előzőleg gyakoriak voltak a chemtrail-ek (vegyszercsíkok), most tiszta az égbolt. Mikor a pilóták, szerelők és a többi személyzet közül néhányan rájöttek a chemtrail-ek valódi céljára – a mérgező szállítmányok nem az ózonlyukat hivatottak betömni, hanem inkább az embereket megmérgezni és szennyezni a levegőt, vizet és földet -, megtagadták a további munkát. Mások, akik nem tudták az igazságot, szívesen vettek részt ebben megfelelő fizetségért, de ahogy a pénzforrások elapadnak, szintén el fogják veszíteni munkájukat. Azonban a legmeghatározóbb tényező ebben a helyzetben az, hogy néhány egyén, akik megrendelték és finanszírozták ezeket a repüléseket, azok közül való, akik magukhoz ölelték a fényt, és azok, akik fenn akarják tartani a chemtrail-eket, melyek keresztül-kasul csíkozzák az eget, elveszítették majdnem minden értelmét ennek a tevékenységnek.

Úgy tűnhet, hogy a fény és a sötétség patthelyzetbe került sok olyan területen, ahol drámai változások szükségesek, mint a kormányzati szervek, nemzeti gazdaságok, a környezet pusztítása, szennyezés, a jólétben élők és az elszegényedettek közötti egyenlőtlenség és a szabadságharcosok győzelme azokban az országokban, ahol az emberek régóta elnyomás alatt élnek. Ha az arányokat nézzük, csupán egy maroknyi ember véget vethet a chemtrail-eknek, és mérsékelheti a technológia sötét célokra való használatát, de a legfőbb nemzetközi célok elérése a népességből milliók részvételét kívánja meg. Bár igenis nagyon jelentős az előrehaladás, ennek nagy része úgymond zárt ajtók mögött zajlik, a siker bolygószinten fokozatosan és lassabban érkezik el, mint olyan helyzetekben, melyek gyorsan megszüntethetők és észrevehetően csökkenthetők. Ahogy a Föld útja a következő hónapokban még magasabb rezgésekbe visz titeket, egyre több bizonyítékát fogjátok látni annak, hogy minden, amit sötét szándék vezet, a végéhez érkezett.

A fény előretörésének mértéke, melyet talán csak érintettek ismernek, a sok telepatikus kapcsolat, mely megnyílik. Emlékeztetünk benneteket, hogy mind a fény, mind a sötét entitások kapcsolatba szándékoznak lépni veletek; védjétek magatokat a krisztusi fénnyel, és ragaszkodjatok ahhoz, hogy csak a fény forrásai érhessenek el titeket. [használhatjátok a keresési és index funkciót a Máté Üzenetei oldalon: www.matthewbooks.com, hogy több iránymutatást kaphassatok a telepatikus kommunikációra vonatkozóan.

Bár a figyelem elterelése a meghatározó eseményekről még mindig gyakori a fő médiákban és szórakozóhelyeket, a tömegtudat ilyen formában történő irányításában ütött rések egyértelművé kezdenek válni a felébredt elme számára. Az internetes megtévesztéseket továbbra is terjesztik olyanok, akik ennek nincsenek tudatában, ezért legyetek még elővigyázatosabbak annak megítélésében, melyik információ igaz, és melyik nem, és mindenek fölött, ne kezdj el félni semmitől!

Például, a tudósaitok által Eleninnek nevezett égitest egy szemernyi veszélyt sem jelent a bolygótokra. Ez egy újabb kísérlet a félelem széles körű elhintésére „kiszivárgott” információ terjesztésével a „kormányok visszatartott információi” álcája mögött. Bár ez azt is magában foglalja, hogy nem bízhattok a vezetőitek figyelmeztetésében, ha veszély fenyeget, a szándék alattomos: Félj!

Anya, azoknak az olvasóknak, akik talán nem értik a félelem teljeskörű hatásmechanizmusát, és hogy hogyan tartja fogva az embereket, kérlek, valamelyik könyvből keress egy erre vonatkozó bekezdést, és helyezd be ide.


______________________________________


A félelem energiája egy gátat képez a félelem tárgya vagy helyzetet és a fény energiája közé, így sem a félelemmel telt emberek lelkének fénye, sem bármilyen más forrásból érkező fény nem érheti el tudatosságukat, hogy eloszlassa a félelmet, mely életüket befolyása alatt tartja. A gát úgy viselkedik, mint egy börtön fala, elszigeteli az embereket félelmükben, és nem mutat kivezető utat. Továbbá, a félelem egy olyan felnagyított érzelem, amely megerősíti a gát energiája-torlaszát és felerősíti a félelem forrását, bármi legyen is az.

És, a félő emberek folyamatosan egyre több félelemmel teli körülményt teremtenek, amelyet kezelniük kell. A vonzás, vagy „a hasonló hasonlót vonz” egyetemes törvénye alapján, az energiasugarak, melyeket kibocsátanak, „hasonló” energiasugarakat vonzanak, és visszairányítják őket a forráshoz, amelyből erednek.

A félelem nemcsak rettentő ragályos, de felnagyított hatalma miatt a félelemérzet energianyalábjainak „ragadós végei” vonzzák az olyan energetikai kölcsönhatásokat, melyek gátolják a józan ítélőképességet, racionális gondolkodást, józan ítélőképességet és bölcs döntéshozatalt. A félelem olyan alattomos, hogy képes meggyőzni az embereket, hogy a menekülés egyetlen útja olyan kapukon át vezet, melyek egyre mélyebbre és mélyebbre visznek a félelembe és néha a sötétségbe. A félelem az előítélet, zsarnokság, kapzsiság, harciasság, fortély, becstelenség, gyűlölet, a védtelen állatokkal való kegyetlen bánásmód alapja – ezen tulajdonságok és viselkedés mindegyikének alapja olyan elmékből tör elő, melyeket a félelem elferdített és megkínzott.

Minden fizikai forma egy bizonyos frekvencián rezeg, és minden forma úgy tartja fenn magát, hogy „hasonló” energiát szív magába. A sötét szívűek és elméjűek számára ez a félelem, így a vonzás törvénye olyan energiákat vezet hozzájuk, amelyeket a félő egyének bocsátanak ki, akik tudtukon kívül biztosítják az üzemanyagot, amelyre a sötét oldalnak szüksége van, hogy fenntartsa önmagát.

A félelem a fény elleni leghatásosabb fegyverük, és a félelemkeltés egy nyer-nyer helyzet számukra. Ugyanaz az energia, amely elgyengíti és fogságban tartja a félőket, nemcsak biztosítja a sötét oldal energia-utánpótlását, hanem azok, akik félelemben élnek, könnyen uralhatók, megtéveszthetők, és félnek szembeszállni a hivatalnokokkal, akik szándéka és tettei a sötétségben gyökereznek.

Tehát a félelem nagyon is hatásos, de a fény sokkal hatalmasabb erő a kozmoszban, és azok, akik fényben élnek, soha semmitől nem kell, hogy féljenek! Mi van azokkal, akik a haláltól félnek? Amit ti halálnak neveztek, az a lélek villámgyors átköltözése a fizikai testből a Nirvanaba, a Föld spirituális világába, amelyet sokan mennyországnak neveztek. Ennek a csodálatos birodalomnak a fényében azok, akiknek előző életét a félelem uralta, felkészülnek, hogy erősebbek és kevésbé támadhatóak legyenek következő, fizikai testben töltendő életükben, a következő fejlődési lépcsőfokon lelkük örök életében.
______________________________________

Köszönöm, Anya.

A visszaszámolás a Föld Aranykorába való belépéséig egyre gyorsuló sebességgel jön, ahogy lineáris időérzékelésetek szerinti időtök egyre gyorsabban telik. Használjátok ki okosan a hátralévő időt! Méltányold isteni és istennői énedet, és bízz és figyelj megérzéseidre, a lelked üzeneteire a tudatod számára. Hagyd továbbállni a banális gondolatokat, érdeklődési köröket és tevékenységeket, melyeknek nincs helye a negyedik dimenziós életben, amely telis-tele van tündöklő csodákkal.

Amíg szükségetek van rá, univerzumi családotok segíteni fog benneteket – ennek és más galaxisoknak hatalmas forrásaiból eredő bőséges fény, technológiai segítség az égi hajók személyzetétől, és azoktól, akik hamarosan földre szállnak, és jóságos fivéreink és nővéreink növekvő befolyása, akik közöttetek élnek.

Mialatt felkészültök, hogy elfoglaljátok jogos helyeteket, mint a Minden Egységének multi-dimenzionális létezői, bízzatok abban, hogy lelketekben ott rejtőzik minden információ és erő, amire szükségetek van. Többé nem fogtok válaszokat kérni külső forrásoktól, mint mi és a fény más üzenetküldői, mert az univerzum szabályainak belső tudása és bölcsessége, és láthatatlan képességeitek jól fognak benneteket szolgálni. Talán mosolyogni fogtok mikor rájöttök, hogy a felvilágosítás és útmutató, amit az évek során felajánlottunk, mindig saját tudásotok volt, és mi csupán annyit tettünk, hogy gyengéden emlékeztettünk rá benneteket.

A sok-sok milliárd lélek közül, akik részesei szerettek volna lenni ennek a legizgalmasabb időszaknak az egész univerzumban, megtiszteltek titeket azzal, hogy a kiválasztottak között lehettek. Élvezzétek ezt a kiváltságot és felelősséget tudva, hogy a végtelen, örök és feltétel nélküli szeretete minden fénylénynek ebben az univerzumban veletek van utatok minden lépésénél.
                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

Matthew Ward — Június 11, 2011


Golden Age threshhold on target; reasons for imminent arrival of space family; effects of high and low frequencies, suggestions for relief; spiritual perspective of dark ones on the planet; no mass exodus during Earth's ascension; lightworkers' participation in world transformation

 Szerető üdvözlettel erről az állomásról, Máté vagyok. Még a legelkötelezettebb fénymunkásokat is elfogja a kétség egy-egy pillanatra, hogy minden, amit régóta ígérnek, sikeresen elérhető a fennmaradó hónapokban, mielőtt a Föld eléri az Aranykor küszöbét. Ez érthető. Csak a történelmetek áll rendelkezésetekre, mint koordinátarendszer a fő változások kezdete és a későbbi stabilizáció közötti időtartam reális megbecsüléséhez.

De ez a meglepetések és az univerzum történetében eddig sosem látott gyors és kiterjedt átalakulás kora, és még egyszer biztosítunk benneteket, hogy a 2012-es naptári év végére a világotokból minden sötétség eltűnik. Továbbá, mivel minden gyorsul, a lineáris idő sokkal gyorsabban fog telni addig a napig, és a következő tizennyolc naptári hónap hamarabb eltelik, az elmúlt tizennyolcnál.

Amit időként érzékeltek, valójában mozgásban lévő energia, és ahogy a Föld folytatja útját a negyedik dimenzió felé, be fog lépni még magasabb, fényesebb energiamezőkbe amint megközelíti a folytonosságot, ahol minden, amit múltnak, jelennek és jövőnek érzékeltek, egy eseménysorozat, amely egy időben történik. Jelen pillanatban nem tudjátok elképzelni ezt a valóságot, de tudni fogjátok, amint elnyeritek a világosságot és az univerzum törvényeinek a megértését. Ó, milyen csodálatos tudás és tapasztalások várnak rátok!
Most azonban vissza a Földre, ahol sokan kérdezitek „Mikor?” kezdődik – vagy végződik ez a különleges helyzet. Tudjuk, hogy azt kérditek, melyik napon, vagy héten, vagy hónapban, így azt is tudjuk, hogy a „Hamarosan” nem kielégítő válasz. Pillanatnyilag azonban a „Hamarosan!” minden, amit mondani tudunk, de kérlek, vegyétek észre a felkiáltójelet! Ez az írásjel mindvégig helyénvaló lett volna a példa nélküli sebesség miatt, amellyel világotok kiemelkedik a harmadik dimenzióból, így miért ne használjuk ezt a hangsúlyt, jelezve, hogy a küszöbön álló fejlemények elképesztőek?

Az Illuminátus számos évvel tovább megtartotta a politikai, gazdasági és technológiai irányítást, mint ahogy az várható volt az Aranykor tervének készítésekor. Tudatában vannak, hogy a globális hálózatuk meggyengülése ellenére még mindig irányítani tudják a lakosságot, hacsak nem jönnek spirituálisan fejlett civilizációk a Földre. Ez teljesen véget vetne az Illuminátus minden sötét tevékenységének, ezért elszántan megtesznek mindent, ami hatalmukban áll, hogy megakadályozzák jó szándékú univerzumbeli családtagjaink érkezését.
Ennek az elszántságnak és makacsságnak köszönhetően a Földre szállások időzítését újra és újra át kellett dolgozni, és az előre nem látható eseményekre vonatkozó terveket szintén módosítani kellett. Egy mostani példa, hogy a globálisan közvetített programot, amely az űrbéli családtagokat mutatta volna be, elvetették, mert alapvető szempontokat nem véglegesítettek. A sötét oldal képviselői stratégiai okokból zavargásokat szítottak a résztvevő vezetők érintett országaiban, ezért a tervező megbeszélések helyett a nemzeti felfordulás kezelésére kellett fordítani idejüket és figyelmüket. És ennek a minden részletre kiterjedő programnak a helyettesítését, egy egyértelmű bejelentést, amely elismeri más civilizációk létezését, tovább már nem tekintették elég jelentősnek.

Hatonn szerint komolyan fontolóra vették az űrhajók drámai megjelenését és az ezzel egy idejű rádiós és televíziós közlemény sugárzását, amely kijelenti, hogy a flották békével jönnek, és azért szállnak le, hogy bizonyos dolgokban segítséget nyújtsanak. A megbeszélések a „meglepetés” kockázatait, illetve a várakozás kockázatát mérlegelik míg minden érintett teljes biztonságban lesz.

Egyrészről az Illuminátus vezetőit még nem távolították el, és egy atomháború kirobbantásán kívül azoknak az egyéneknek a szabad döntésen alapuló választását, miszerint megakadályozzák a földön kívüliek földre szállását, tiszteletben kell tartani. Másrészről a Földnek nagy szüksége van olyan technológiára, amely meg tudja tisztítani a mérgező szennyeződésektől, kiváltképpen Japán megrongálódott atomreaktorának környékén; ez a technológia, ami a Föld közelében lévő űrhajókon van, és nagy szolgálatot tett már, mióta a földrengés megrongálta az atomreaktort, sokkal hatékonyabb lesz a helyszínen.

Van egy másik sürgős kérdés is. Az állandó ember által előidézett geofizikai eseményeknek és az időjárás befolyásolásának kettős negatív hatása van. A halálos áldozatok, anyagi kár, pénzügyi veszteség és más nehézségek az érintett területek lakossága számára egyértelmű, de a másik hatás globális, és az elkövetők kivételével nem ismerik föl.
Azzal egy időben, hogy folyamatosan ráhangolódtok a magasabb rezgésekre, amelyek felé a Föld tart, valamint érzitek az égitestek juxtapozíció (ugyanolyan tárgyak különböző méretűek egymás mellett, vagy a tárgyak egymáshoz viszonyított nagysága megfordul ..) váltásának hatásait; alacsony vibrációk is bombáznak benneteket, melyeket a földrengések és viharok kiváltásához használt technológia sugároz, és ez a kombináció új vagy erősebb pszichikai, érzelmi és mentális rendellenességeket eredményez. Ez azokra is hatással lehet, akik egyébként jó egészségi állapotban lennének, és súlyosbíthatja a szervi bántalmakban szenvedők, valamint gyenge immunrendszerrel rendelkezők betegségeit. A legjobb esetben gyakran alacsony energiaszint és kimerültség tapasztalható, a legrosszabb esetben pedig súlyos fájdalom, megbetegedések, depresszió és elmezavar.

Csak az alacsony sugárzást kibocsátó berendezések eltávolításával lehet elkerülni ezt a hatást, és mert a különböző technológiákat nem megfelelően használják, valamint integrálják az energia hálózatot és a kommunikációs rendszereket, a helyszíneken kell hatástalanítani őket, hogy ne zavarjuk azokat, amelyekre szükségetek van. A biztonsági intézkedések megakadályozzák az illetéktelenek belépését ezekre a területekre; azonban űrtestvéreink képesek kijátszani őket és sikeresen elkülöníteni a különböző rendszereket.
Ez a két életbevágóan fontos helyzet az oka azonnali érkezésüknek, de kérünk titeket, legyetek továbbra is türelmesek. Körültekintő intézkedésekre van szükség minden lehetséges helyzet kezeléséhez a földön, és a földre szállások helye és ideje kritikus tényezői az általános készenlétnek.

Egy másik tényező annak figyelembe vétele, hogy reálisan várható egy médiatámadás az „idegen hódítókról”, ami megpróbál félelmet kelteni a tömegekben. Bár ünnepelve üdvözlitek a földre szállásokat, a legtöbb ember számára egy dolog látni a hajókat az égen, és teljesen más látni őket a földön. Az Illuminátus szándéka szerint a „szórakoztatóipar” bővelkedik olyan termékekben, amelyek megerősítik az invázió gondolatát, és teljesen hiányoznak az információk a Földet az ősidőkben indult benépesítő programok kezdete óta segítő civilizációkról.

Következésképpen, „az idegenekkel szembeni szkepticizmus” érzése természetes, és azoknak, akik úgy hiszik, félniük kell, szükségük lesz valós információra. Hasznosak lehetnek a témával foglalkozó könyvek vagy nyomtatott anyagok az erre vonatkozó, fényből jövő üzenetekkel a család, barátok, kollégák és szomszédok számára, akik félnek az „idegen” jelenléttől. Azonban, a félelem érzése egy választás, ezért kérünk, hogy oszd meg a tudásod azokkal, akik fogékonyak rá, és ne erőltesd rá azokra, akik nem.
Térjünk vissza az előzőekben említett alacsony rezgések hatásaira – azaz: hogy lehet enyhíteni rajtuk, míg a forrásukat nem hatástalanítjuk. Fontos, hogy ne merüljük ki és kerüljük a rámenős személyiségeket és a tömeget. Míg a bolygó mozgása egy sokkal kedvezőbb állásba segíteni fog, a kollektív energiaszint pillanatnyilag még mindig szokatlanul alacsony.
Aludjatok és pihenjetek a lehető legtöbbet, még akkor is, ha ez a szokásos tevékenységekről való lemondást jelenti is, kivéve a mértéktartás gyakorlását, ami szintén segíthet az egyensúlyotok megtartásában. A séta – nem az andalgás, hanem egy ritmikusan gyors ütemű haladás, amelyet túlterhelés nélkül elbírtok – a legjobb gyakorlat ebben az időszakban. Töltsetek a lehető legtöbb időt a természetben – a fák energiája mérhetetlenül jótékony – és nyugtató zene hallgatása megnyugtatja az energiaáramlást a testetekben.

Egyetek a szokásosnál kevesebbet, a főként friss gyümölcsből és zöldségből álló diéta a legjobb, mert ezek több fényt tartalmaznak, mint a főtt ételek. Ezek az ételek most különösen sokkal jobban emészthetőek, mint a hús, tengeri- és keményítőt tartalmazó ételek, valamint tanácsos csökkenteni a só, cukor, szénsav, dohány és alkohol bevitelét.
Sok tiszta víz ivása segíti a testetek elektromos rendszerének megfelelő működését, és az egyatomos arany hasznos lehet a zavartság legyőzésében, és tiszta gondolatokat eredményez, valamint helyreállítja az ideiglenesen hibásan működő memóriát. Ha előírt gyógyszereket szedsz, különösen, ha antidepresszánst, kérdezd meg az orvosodat, van-e lehetőség az adagolás csökkentésére – a vegyi anyagoknak minden gyógyszerben, mindig kedvezőtlen mellékhatásai vannak, és ezek súlyosbítják az ellentétes rezgések okozta hatásokat.
Valójában mindegyik javaslat mostantól alkalmazható. Ahogy sejtjeitek szén alapúból kristályalapúra változása folytatódik, kevesebb táplálékra lesz szükségetek, és a sok fényt tartalmazó ételeket kielégítőbbnek fogjátok találni. Néhány eddigi szokás és értékítélet természetes módon megváltozik annak megfelelően, amit testetek és elmétek sugall, más szokások megváltoztatása fegyelmezettséget kíván.

Most áttérünk egy másik időszerű témára. Beszéltünk nektek a sötét elmékről és szívekről, amelyek halált, pusztulást, szenvedést és izgatottságot okoznak. Nem az a cél, hogy „ujjal mutogassunk”, hanem hogy elmagyarázzuk, mi folyt a világotokban az ezredfordulóig, mi történik most, és miért, és mi fog még jönni. Az igazság ezekről az egyénekről és tevékenységükről ki fog derülni, és életbevágóan fontos, hogy spirituális nézőpontból tekintsetek rájuk.

Hosszú korokon keresztül a sötétség uralta a földi civilizációt, és mikor a bolygó túlélése múlott a harmadik dimenziós karma ciklusának véget érésén, amelyet a sötétség állandósított, bizonyos egyének megegyeztek olyan helyzetek és feltételek előidézésében, amely lelkek milliárdjának adott esélyt annak megtapasztalására, amire szükségük volt, hogy teljesítsék harmadik dimenziós karmájukat, és belépjenek a negyedik dimenzióba. Ez egy nagy, kollektív megegyezés volt azért, hogy mérhetetlen hasznára legyek sok-sok léleknek.
Miután ezek az egyének teljesítették kötelezettségüket, miszerint ők a „rosszfiúk” – és ezt rendkívül jól csinálták, – az egyezség szerint csatlakozniuk kellett volna a fény erőihez, és a galaxisnak ez a része megszabadult volna minden sötét befolyás alatt álló létezőtől. E helyett olyannyira kötődni kezdtek a személyiséghez és a viselkedéshez, melyet szerepük megkívánt – kapzsiság, hataloméhség, kegyetlenség, fortély -, hogy visszautasították az intenzíven feléjük sugárzó fényt, és megszegték az egyezséget.

Tekintet nélkül a sötétségre, amely áthatotta ezeket az egyéneket, ők elválaszthatatlan részei a Minden Egységének, örökkévaló részei Istennek, és feltételek nélkül szeretve vannak Őáltala. Isten nem fog ítélkezni felettük – Isten NEM ítélkezik a lelkek felett! – hanem a világotok fog, mikor azonosítja, és felelősségre vonja őket azért, amit tettek. A legtöbbjük minden vádat tagadni fog; mások elismerik az igazságot ha ez saját érdekeiket szolgálja, mint felmentés vagy enyhébb ítélet mások elítélésében nyújtott segítségükért; és néhányan el fognak menekülni az bírói ítélet elől úgy, hogy meghalnak a tárgyalásuk kimenetele és a fellebbezésük előtt.

Azonban, egyikük sem fogja elkerülni a gondolataik, szándékaik és tetteik következményeit az életlenyomataik áttekintésének „magasabb bírósága” előtt a Nirvánában, ahol földi életük minden pillanatát meg fogják tapasztalni. Ez a folyamat magában foglalja, hogy átérzik minden ember egyéni érzéseit, akik életét bármilyen módon, akárhogy érintették, és sok esetben, ez a szám milliós. A pokolról alkotott fogalmatok meg sem közelíti a valóságát annak, amit ezek az egyének fognak megtapasztalni az életlenyomatuk áttekintése vagy következő fizikai életük primitív körülményei alatt.

A szigorú büntetés helyett, amelyet a harmadik dimenziós gondolkodásmód megkövetel azok számára, akik nélkülözik a fényt, a szikrát leszámítva, amely minden lélek életereje, a részvét és megbocsátás fog legjobban szolgálni titeket és mindenki mást az örökkévaló Minden Egységében. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell bocsátani, vagy el kell nézni bármit, ami azután történt, hogy ezek az egyének megszegték lélekszintű egyezségüket.

Ez azt jelenti, hogy mert ebben az univerzumban minden lélek elválaszthatatlanul össze kapcsolódik, mint Isten önállóan tapasztaló részei, együttesen egy család vagytok. A családban a gyengéknek büntetés helyett küldj fényt. Mikor minden családtag támogatja egymást, a család erősebb és növekszik a fényben, bölcsességben és szellemiségben, amely minden lélek célja.

Most visszatérünk néhány témára, melyekről kérdéseket tettetek fel. A szülőknek, akik aggódnak, hogy magyarázzák el gyermekeiknek, miért fognak sokan meghalni a Föld felemelkedése során, azt mondjuk: ugyanúgy, ahogy elmagyarázod nekik most a halált. Az emberek továbbra is naponta fognak távozni azokból az okokból, amiért most - nem lesz milliók egyidejű kivonulása, ahogy néhány elmélet állítja.

Az árvákról való gondoskodás nem fog különbözni a mostanitól, mikor más családtagok vagy a legközelebbi barátok lépnek a szülők helyébe. A gyerekek sokkal könnyebben fogják fogadni az elkövetkező változásokat, mint a felnőttek, akik hiedelmei és szokásai, melyeket a hatóságok, és a felszínes társadalmi normák formáltak nagyfokú áthangolódást kíván.
Bár reméljük, hogy egyikőtök sem aggódik az újabb keletű kataklizma-jóslások miatt, elmondjuk, hogy nem lesz 1000 láb (kb. 304 m) magas szökőár; nem fognak égitestek összeütközni a Földdel, a japán Fukushima atomerőmű sugárzása nem fogja a populáció kihalását okozni; nem fogja pestis megsemmisíteni az emberek többségét; nem lesz szükség rá, hogy a föld alatt lakjatok; az arab világ szabadságért való harca nem fogja kirobbantani a III. világháborút. A kívánságaitok, hogy mindez ne történjen meg, hozzáadódik a Föld ezen szándékához, és az energia, amelyet a kollektív tudat eredményez, biztosítja, hogy egyik pusztító esemény se manifesztálódhasson.

A bőkezű megosztozás jósága a szükségben szenvedőkkel nem fajulhat odáig, hogy saját meggyőződéseteket rákényszerítitek azokra, akinek más a véleménye. A harmadik dimenzióban létező emberek akkor ölelik magukhoz a spirituális és egyetemes megvilágosodást, mikor az idő számukra a legmegfelelőbb, és ti alapvetően a saját fejlődésetekért vagytok felelősek ebben a vonatkozásban.

Sokan kérdezik, hogy tudják legjobban enyhíteni a különböző károkat, vagy segíteni azokon, akik komoly nehézségekkel küzdenek. Az összes kérdés megválaszolása helyett csak megemlítjük a kérdéses területeket: pénzügyi intézmények, katonai akciók, sugárzás, helyi és nemzeti kormányzó szervek, hajléktalanság, szennyezés, igazságtalan törvények, méltánytalan adók, rossz egészségügyi ellátás, üzemanyagárak, erdőirtás, megújuló energiaforrások, élelmiszer-gyártás és oktatás.

Örülünk a másokról való gondoskodás kiáradásának, és a világotok megváltoztatásában való részvétel lelkes szándékának! Kövesd a szíved, tedd, amit úgy érzed, tenned kell. Gyakorlati szinten, amely lehet a szükségben szenvedők és a helyi jótékonysági intézmények megsegítése forrásokkal, amikkel rendelkeztek – idő, tehetség és képességek, tudás, pénz, eszközök és felszerelések, szállítóeszközök, szállás – vagy lehet a környezet megóvásáért tevékenykedő nemzeti és nemzetközi szervezetek, vagy jogi, politikai gazdasági reformok támogatása.

Egy magasabb síkon, képzeld el a világot, melyet magadnak, gyermekeidnek és az ő gyermekeiknek szeretnél: a szeretet, béke, kölcsönös tisztelet világát, és az életet, mely harmóniában van a Természet egészével. Soha ne becsüld alá az erődet, mely a látomásokat és gondolatokat valósággá változtatja!

Átfogó útmutatásunk minden területre, ahol jobbítani szükséges, hogy Ismerd isteniséged és éld a fényt! Annak tudása, hogy a szeretet-fény a legerősebb energia a kozmoszban, a lelkek „alkotórésze”, és az alap, melyre a lélekszerződések köttettek, a spirituális világosság része, és a világosság kiterjesztése minden lélek fizikai testben eltöltött életének célja. A sebesség, mellyel a tudatosság elérhető és a megvilágosodás lehetősége, melyek ebben az időben fel lettek ajánlva a civilizációtoknak páratlan az egész univerzumban.
Minden fénylény szeretetet sugároz felétek és néhányan mellettetek haladnak.
                             _____________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

invoc


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community

On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community
On 2012 – Gregg Braden’s Letter to the Community